Nuo 2005 metų WAHO įsteigė kiekvienai šaliai pereinamąjį prizą geriausiam metų žirgui. Iš WAHO atsiuntė prizą ir prezidento pasirašytus diplomus. Pagal nuostatus nustatomas geriausias šalies arabų veislės žirgas, jo savininkas ir iškilmingoje aplinkoje vykdomas apdovanojimas. Žirgo ir jo apdovanojimo nuotraukos bei pasiekimų aprašymas išsiunčiamas į WAHO būstinę. Paruošiama, apibendrinami visų šalių pristatymai ir tokia suvestinė su nuotraukomis ir trumpu aprašymu išsiuntinėjama visiems WAHO nariams. Taigi apie Lietuvos tų metų geriausią žirgą sužino visi arabų veislės žirgų augintojai. Yra tik viena griežta sąlyga, kad žirgas, prizo laimėtojas, turi būti gimęs ir užaugintas toje šalyje.             

                2005 metais prizas atiteko Vilniaus žirgyne 1990 metais gimusiam ir išaugintam arabų veislės širmam eržilui – reproduktoriui „BOSAS“ ( T.Magdan – M.Bosnija ). Jis yra Lietuvoje organizuojamų gyvulininkystės parodų nugalėtojas, puikus konkūrinis žirgas, duodantis puikų prieauglį ne tik arabų žirgų veislėje. Jis naudojamas ir Trakėnų bei Žemaitukų arklių veislių gerinimui. Jo pasirodymas bet kokioje arenoje sukelia didžiulį žiūrovų ir specialistų pasitenkinimą bei teigiamas emocijas. Jį pažįsta dauguma Lietuvos žirgų augintojų. BOSO prieauglį noriai perka Lietuvos ir užsienio žirgų augintojai. Jo sūnus „Abatas“ (T.Bosas-M.Alka) yra geriausias šios veislės eržilas – reproduktorius.