Kas yra WAHO?

             Nė vienas WAHO apibūdinimas nebūtų tinkamas, nepaminėjus jos prezidento, galima sakyti, varomosios jėgos Joy‘aus Streamo. Jis turi tarptautinį pripažinimą. Jo tvirta pozicija tarptautinėje arenoje itin svarbi šalinant įvairias kliūtis nuo WAHO veiklos kelio.

              J. Streamas arabų veislės arkliais domisi nuo 1959 metų. Jis sugebėjo būti lyderiu, todėl greitai buvo išrinktas Ilinojaus klubo direktorių tarybos nariu, prezidentu, Nacionalinės renginių komisijos nariu ir galiausiai – LAHA prezidentu. Jam labai tiktų toks posakis: vesk, sek arba traukis iš kelio.

              1967 metais grupei Anglijos arabų veislės žirgų augintojų kilo idėja pasikviesti kelis atstovus iš įvairių šalių, kad būtų galima aptarti kai kurias arabų veislės žirgų auginimo problemas ir sukurti ką nors panašaus į tarptautinę koaliciją. Tačiau tą kartą nieko nebuvo nutarta. Praėjus trejiems metams įvyko kitas susirinkimas, į kurį buvo pakviesti atstovai iš 17 pasaulio šalių. Šiame susirinkime buvo išrinktas vykdomasis devynių tikrųjų narių komitetas. Joy‘us Streamas tapo šio komiteto oirmininku. Per dvejus metus jis parengė organizacijos įstatus. Galiausiai 1972 metais Švedijoje, Malmės mieste įvykusiame suvažiavime buvo priimti WAHO įstatai, o Joy‘us Streamas išrinktas prezidentu. Suvažiavime dalyvavo 23 šalys.

              Vienas pirmųjų WAHO žingsnių buvo grynaveislių arabų veislės žirgų apibūdinimas – jis turėjo būti pagrindas priimant narius iš įvairių šalių. „Nusprendėme, pasakė J. Streamas, kad jeigu visame pasaulyje bus kelios visų pripažintos kilmės knygos, galėsime kiekvieną žirgą, kuris bus įrašytas į bet kurią šių knygų, pripažinti grynaveisliu (grynakrauju)“. Buvo pripažintos tinkamos kilmės knygos iš JAV, Anglijos, Lenkijos, Egipto, Australijos, Pietų Afrikos ir Kanados. Kitus žirgus ir kilmės knygas reikia pristatyti WAHO vykdomąjam komitetui, sprendžiančiam jų pripažinimo klausimą. Ši procedūra paprastai trunka nuo 2 iki 4 metų, o TSRS pripažinimas truko apie 10 metų. WAHO konferencijos šaukiamos kas dveji metai. Tada priimami ir nauji nariai. Kas ketvirti metai vyksta rinkimai į WAHO vadovybę. Konferencijose dalyvauja apie 400 narių. Jose arabų veislės žirgų augintojai iš viso pasaulio susitinka ir pasikalba ne tik darbo klausimais, bet pasižiūri puikių renginių, žirgų, jų lenktynių ir pabūna įvairiuose priėmimuose, mat jie yra konferencijų sudedamoji dalis.

Kad būtų galima susidaryti aiškesnį vaizdą, užtenka paminėti pokylis Maroko žemės ūkio ministro arklininkystės komplekse. Pietūs tik svečiams Afrikos oazėje pastatytose palapinėse, jos išklotos 34 tūkstančiais kilimų. Per pietus svečius linksmino 6 nacionaliniai ansambliai ir apie 100 beduinų ant puikiai papuoštų berberų veislės arklių. Karaliaus arklių paroda ir vakaronė arklininkystės komplekse. Tarp konferencijų posėdžių organizuojamos kelionės po šalį, tada supažindinama su žirgų auginimu, varžybų organizavimu, šalies papročiais.

Dalyvavimas WAHO veikloje ir kas du metai pravedamose vis kitoje šalyje konferencijose, suteikia daug vertingos informacijos apie arabų veislės žirgų auginimą pasaulyje, jų dalyvavimą varžybose bei parodose ir šou renginuose. Lietuvos arabų žirgų augintojų atstovai, pradedant 1994 metais, dalyvavo Maroke 1994 m., Jungtinių Arabų Emiratuose 1996 m., Bahreine 1998 m., Australijoje 2000 m., Turkijoje 2002 m., Lenkijoje 2004 m., Sirijoje 2007 m., Omane 2009 m. ir 2011 metais esame pakviesti dalyvauti WAHO konferencijoje, kuri įvyks Katare lapkričio mėnesio pradžioje. Tai neįkainojama patirtis. Įgytas teorines ir praktines žinias mes taikome Lietuvos arabų arklių veislininkystėje. Besilankydami įvairiose šalyse, mes galime lyginti mūsų arabų veislės žirgus ir jų pasiekimus tarptautiniu mastu. Eksterjero, darbingumo ir kitomis naudingomis savybėmis Lietuvoje auginami arabų veislės žirgai neatsilieka nuo pasaulyje auginamų arabų veislės žirgų, o kai kur netgi pranašesni.

              Arabų veislės arklių augintojai WAHO organizacijoje nuolat tobulina savo veiklą, gerina arklių veislininkystės dokumentų tvarkymą ir išdavimą, rengia pasaulinį duomenų centrą. Tad kiekvienas WAHO narys galės viską sužinoti apie kiekvieną arklį, įregistruotą bet kurioje WAHO pripažintoje kilmės knygoje. Šios organizacijos įstatuose sakoma, kad joks arklys iš šalies, ne WAHO narės, negali patekti į WAHO pripažintas kilmės knygas. Neregistruoti WAHO organizacijoje arabų veislės žirgai, nors ir geriausios kilmės, puikios išvaizdos, yra beverčiai, jų niekas nenori pirkti.