Žemaitijos taurė 2015

 

„ŽEMAITIJOS TAURĖS“ IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

(2015 rugpjūčio 1 diena Vatušių kaimas, Rietavo savivaldybė.)

 1. Distancijų ilgiai – 20 km („Rietavo žirgyno taurė“), 41 km („Arabų žirgų taurė“), 61 km („Žemaitijos taurė“), 15 km – vaikų iki 12 m. rungtis. Važnyčiotojų 32 km rungtis įvyks su salyga jei susirinks dalyviai.
  1. Privalomi poilsio ir veterinarinio patikrinimo punktai (vet. stotelės):

2.1.     Privalomos vet. stotelės jojant 61 km - po 26, po 46 km;

2.2.     Privalomos vet. stotelės jojant 41 km - po 26 km;

2.3.     Jojant 15 ir 20 km vet stotelė tik po finišo;

2.4.     Važnyčiotojų žirgų vet. patikrinimas po I rato 16 km.

Distancijų 2.2; 2.3; papildomos taisyklės, siekiant, kad jauni ir pradedantys raiteliai trasoje geriau jaustų greitį ir žirgo savijautą numatomos nuostatų priede Nr. 1;

2.6.     Žirgų sveikatos būklė tikrinama prieš startuojant, finišavus ir tarpiniuose finišuose.

2.7.     Poilsio laikas po 1 vet stotelės - 30 min, po 2 vet. stotelės - 40 min.

 1. VARŽYBŲ TAISYKLĖS:

3.1.     Laimi raitelis ir sveikas žirgas, baigęs distanciją, greičiausiai ir tiksliausiai įveikęs numatytą atstumą.

3.2.     Duetas, įveikęs nustatytą distanciją, atvyksta į vet. stotelę. Pažymimas atvykimo laikas. Per 20 min žirgo pulsas turi būti ne daugiau nei 64, (jojant 15 ir 20 km – 60) dūžiai per min. Tam neįvykus, ar esant kitiems žirgo sveikatos sutrikimams žirgas ir raitelis varžybų tęsti nebegali, vet. komisijos sprendimu jie šalinami iš varžybų. Atvesti žirgą vet. patikrinimui galima ne daugiau kaip 2 kartus per 20 minučių. Duetas, jei jam leista tęsti varžybas, išjoja po 1 vet. stotelės po 30 min, po 2 vet. stotelės - 40 min nuo žirgo patikrinimo. Kirtus finišo liniją, žirgas veterinarinei komisijai gali būti pristatomas tik vieną kartą per 20 minučių. Žirgas patikrinimui pateikiamas be balno ir pakinktų, tik su kamanomis ar kantaru.

3.3.     Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turinčiais tvarkingus pasus.

3.4.     Veterinarijos gydytojas atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose individualioje žirgo – raitelio kortelėje.

3.5.     Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje. Raitelis gali vesti ar sekti žirgą, bet turi sėdėti balne, kirsdamas starto – galutinio finišo liniją. Minimalus judėjimo greitis 8 km/h -15 km distancijoje; 10 km/h - 20 km distancijoje; 12 km/h - 41 ir 61 km distancijose. Maksimalus judėjimo greitis 12 km/h - 15 km distancijoje; 12 km/h - 20 km distancijoje; 16 km/h- 41 km distancijoje.

3.6.     Dalyvis, turintis problemų lenktynių atkarpoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo netrukdydamas leistis pralenkiamas jį pasivijusių varžovų.

3.7.     Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP:

3.7.1.       padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą,

3.7.2.       padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to ko trūksta (vandens, maisto, aprangos)

3.7.3.       padėti užlipti į balną,

3.7.4.       pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą.

3.7.5.       Vaikams iki 12 m amžiaus jojantiems 15 km distancija pagalba galima visą distanciją, juos galima lydėti raitomis, dviračiu ar pėsčiom. Automobiliais važinėti trąsoje varžybų metu draudžiama.

3.8.     Uždrausta pagalba:

3.8.1.       draudžiama visa kita pagalba, nenurodyta 3.7 punkte;

3.8.2.       uždrausta būti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar kito raitelio išskyrus atvejus nurodytus 3.7.5 punkte.

3.9.     Uniforma:

3.9.1.       apsauginio standartinio modelio šalmas,

3.9.2.       rekomenduojamos aptemptos jojimo kelnės arba galife, aukšti batai arba auliukai, marškiniai su apykakle;

3.9.3.       privaloma uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu.

3.9.4.       apranga turi būti tvarkinga.

3.10.      Inventoriui apribojimų nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, jį atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai yra draudžiami (botagas leidžiamas karietų rungtyje).

3.11.      Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami - tai gali būti pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikščio naudojimas ar kt.

3.12.      Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas.

3.13.      Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku yra rašomas toks, koks buvo numatytas. Dalyvis išjoti gali ne vėliau nei per 15 minučių nuo nustatyto starto laiko.

3.14.     Apdovanojimas

3.14.1.        Apdovanojami 15, 20, 41, 61 km distancijų jojimo laimėtojai ir prizininkai, pagerbiami visi dalyviai. Prizinis piniginis fondas, jei toks bus, bus paskelbtas varžybų metu.

 1. BENDROJI INFORMACIJA
 • Varžybų startas: 2015 rugpjūčio 1 dieną 9.00 valandą.
 • Paraiškos pateikiamos iki 2015 07 31 dienos 18.00 valandos.

Paraiškos forma patalpinta www.equestrian.lt

 • Žirgų atvežimas – iki 2015 08 01 dienos 8.00 val.
 • Susipažinimas su trasa – žemėlapiai įteikiami registracijos metu 2015 07 31 18.00 val.
 • Veterinarinė komisija – 2015 08 01 dieną 8.00 val.
 • 61 km distancijoje privalomos LŽSF licenzijos. 15 km, 20 km ir 41 km distancijose LŽSA licenzijos neprivalomos, neturintiems licenzijų imamas 5 eurų mokestis ŽSA administracinėms išlaidoms.  
 • Paraiškos siunčiamos adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Vaclovas Macijauskas +370 698 26379 arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Ričardas Astrauskas +370 698 17638.
 • Starto mokestis dalyviams 0,3 euro/km

Gardus galima užsisakyti: Rietavo žirgynas – 8 6 98 17638 (Ričardas Astrauskas); Antano Jaso žirgynas – 8 6 98 79882 (Antanas Jasas). Dėl apgyvendinimu kreiptis Žemaitijos kolegijoje 8 6 82 51853 (Antanas Remeikis); Žirgus laikyti savame laikiname aptvare ir rišti bei palapines statyti galima Rietavo žirgyno teritorijoje.

61 km bendras startas 9:00 val., kiti startai individualūs nuo 9:20 leidžiant kas 5minutes, vaikai 15 km -11:00 val.

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

5.1.     Organizacinio komiteto teisė

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šias taisykles.

Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų taisyklėmis ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

5.2.     Atsakomybė

5.2.1.     Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus

Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų zonos visas išlaidas susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar varžybų dalyviai. Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

5.2.2.     Prieš trečiuosius asmenis

Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

5.3.     Prieštaravimai, protestai

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti teisėjų kolegijai, įnešant 20 lt. užstatą, kuris grąžinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.

5.4.     Reklama

Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia , kitokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.

 1. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

6.1.     Varžybų tikslas

 • Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe.
 • Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose kovodamas su sau lygiais konkurentais (arba pats su savimi).
 • Kad lydėtų sėkmė raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo (ir žirgų iš esmės) galimybių ribas, todėl gali prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis

turėtų varžybų metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai pasirinkti judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose.

 • Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais

įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį.

 • Ištvermės bandymai – tai varžybos skirtos pademonstruoti žirgo protą, drąsą, greitį, ištvermę ir kitus gabumus.
 • Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes reikalingas tolesnei sportinių žirgų selekcijai.

6.2.     Reikalavimai dalyviams:

Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimų nustatomos tokios amžių grupės: a) 4 metų – ne daugiau 40km; b) 5 metų - ne daugiau 60 km; c) 6 metų - ne daugiau 80 km; d) 7 ir daugiau metų distancijos ilgis neribojamas. Su kumelingomis kumelėmis varžybose dalyvauti nerekomenduotina. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti tonizuojančiais pašarais, pašarų priedais arba vaistais bei kitais būdais tonizuoti žirgą.

6.3.     Žirgo sveikatos stovio patikrinimai

Žirgo sveikatos stovį tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu.

6.4.     Distancija.

Trasa yra 26 km, 20 km ir 15 km ilgio ratai pakankamai lygia vietove. Apie 50% trasų miško ir lauko keliukai; 20% laukai ir pievos; likusi dalis žvyrkelis, keliose vietose kertamas žemaičių plentas.

6.6. Kiti klausimai

Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI ištvermės jojimo nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.

 

Org. Komitetas:

Vaclovas Macijauskas

Ričardas Astrauskas

Gintaras Oliškevičius          FEI ****

Gintautas Poškas              FEI **

Varžybų stiuardas:

Vaclovas Macijauskas          FEI **

Ričardas Astrauskas

Sigita Puzelytė

Kristina Vilimaitė

Veterinarinė komisija:

Eglė Kvedaraitė                 FEI **

Indrė Stasiuleviciutė           Nacionalinė

Varžybų organizatoriai

Viešoji įstaiga „Gargždo Sporto Klubas“; Viešoji įstaiga „Rietavo žirgynas“

 

Priedas Nr.1

„ŽEMAITIJOS TAURĖS“ IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

(Vatušių kaimas, Rietavo savivaldybė.)

15 km-vaikų iki 12m. rungtis 20 km „Rietavo žirgyno taurė“ 41 km „Arabų žirgų taurė“

Greitis: 8-12km/h 15 km-vaikų iki 12 m. rungtis, 10-12 km/h 20 km „Rietavo žirgyno taurė“;  ir 12-16 km/h 41 km „Arabų žirgų taurė“;

Startas: individualus;

Taškai:

a)    žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo: iki 3 min -3 taškai;

nuo 3 iki 6min -1 taškas; daugiau nei 6min - 0 taškų.

b)    lygus žirgo bėgimas-3 taškai; nelygus -1 taškas;

šlubas - eliminavimas.

c)    greitis:

Min – Min+1 km/h - 1taškas; Min+1 / Min+2 km/h - 2taškai; Min+2 / Min+3 km/h - 3taškai; Min+3/Max       km/h - 4taškai;

d)    didesnis ar mažesnis už nustatytas ribas jojimo greitis-eliminavimas

Likus 500m iki finišo judėjimo tempas greitesnis nei žingsnis, jeigu ne - eliminavimas. Ginčai su teisėjais-eliminavimas.

Laimi duetas surinkęs daugiausiai taškų. Esant vienodam taškų skaičiui, laimi duetas kurio žirgas greičiau atsistato, jei atsistatymo laikas vienodas – kurio žirgo pulsas žemesnis.

Konferencijos programa

 

 2013 metų lapkričio 16 d. (šeštadienis)

 

PROGRAMA

9.00 – 10.30 Žirgų dokumentų sutikrinimas lyginamajam vertinimui.

11:00 –Arabų veislės žirgų pristatymas palyginamajam vertinimui (1 – 11 grupės).

13:00 - Pietų pertaukėlė.

13:45 - Arabų veislės žirgų pristatymo palyginamajam vertinimui tęsimas.

16:00 – WAHO pereinamojo prizo įteikimas, renginio uždarymas.

 

ŽIRGAI PALYGINAMAJAM VERTINIMUI PRISTATOMI ŠIOSE GRUPĖSE:

1 gr. – Eržiliukai – 1 metų (2012 metų gimimo);

2 gr. – Eržiliukai – 2 metų (2011 metų gimimo);

3 gr. – Eržiliukai – 3 metų (2010 metų gimimo).

 

4 gr. – Kumelaitės – 1 metų (2012 metų gimimo);

5 gr. – Kumelaitės – 2 metų (2011 metų gimimo);

6 gr. – Kumelaitės – 3 metų (2010 metų gimimo).

 

7 gr. – Kumelės – 4-6 metų (2009-2007 metų gimimo) ;

8 gr. – Kumelės – 7-10 metų (2006-2003 metų gimimo);

9 gr. – Kumelės –11 metų ir vyresnės (2002 metų  gimimo ir vyresnės) ;

 

10 gr. Eržilai – 4-8 metų (2009 – 2005 metų gimimo);

11 gr. Eržilai – 9 metų ir vyresni (2004 metų gimimo ir vyresni).

 

KAIP BUS ATLIEKAMAS PALYGINAMASIS VERTINIMAS:

Bus atliekamas arabų veislės arklių palyginamasis vertinimas pagal anksčiau minėtas grupes ir rezultatai surašomi į nustatytą formą (1 lentelė).

Iš pradžių į maniežą įvedami 1 grupės arabų veislės arkliai - 1 metų eržiliukai ir vedami ratu. Vertintojams juos apžiūrėjus, jie išvedami iš maniežo ir įvedamas vertinimui pirmas minėtos grupės eržiliukas (pagal iškabintą sąrašą).

Jis pastatomas (1 schema – a) prieš lektorius - vertintojus šonu, laikantis saugaus atstumo. Vertintojams jį įvertinus ir paprašius, jis vedamas nuo vertintojų tiesiai žingsniu pirmyn ir atgal (1 schema - b), po to risčia pirmyn, atgal (žmogus neužstoja žirgo). Po to eržiliukas vedamas į kairę pusę (1 schema – c) žingsniu du ratus ir po to risčia du ratus. Vertintojams pasakius, paleidžiamas laisvėje.

 

1 schema

                                   

                             Vertintojai

 

Tokiu būdu atliekamas palyginamasis vertinimas  visų grupių arabų veislės arkliams.

Palyginamojo vertinimo metu iš 1 - 3 grupių nustatoma po 2 geriausius arabų veislės arklių eržiliukus, iš nustatytų geriausių - eržiliukų čempionas, rezervinis čempionas.

Apdovanojimai : čempionas  - 300L, taurė;  rezervinis čempionas – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

Palyginamojo vertinimo metu 4 - 6 grupėse nustatoma po 2 geriausias arabų veislės arklių kumelaites, iš nustatytų geriausių - kumelaičių čempionė, rezervinė čempionė.

Apdovanojimai :  čempionė  - 300L, taurė;  rezervinė čempionė – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

 

Palyginamojo vertinimo metu 7 - 9 grupėse nustatoma po 2 geriausias arabų veislės arklių kumeles, iš nustatytų geriausių - kumelių čempionė, rezervinė čempionė.

Apdovanojimai : čempionas  - 300L, taurė;  rezervinis čempionas – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

 

Palyginamojo vertinimo metu 10 - 11 grupėse nustatoma po 2 geriausius arabų veislės arklių eržilus, iš nustatytų geriausių - eržilų čempionas, rezervinis čempionas .

Apdovanojimai :  čempionė  - 300L, taurė;  rezervinė čempionė – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

 

1 lentelė

 

BENDROJI INFORMACIJA

 • Paraiškos arabų veislės žirgų palyginamajam vertinimui pateikiamos iki 2013 11 12  dienos.
 • Paraiškos siunčiamos adresu:

     Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija,

     Žirgų g. 12, Riešė,

     Vilniaus raj.,

     LT14265;

     Faksas: 8-5-2469091;

     Elektroninis paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 • Vertinimo komisija: Rūta Šveistienė, Edgaras Jeninas, Nemira Stašienė.
 • Už žirgo pristatymą arabų veislės žirgų palyginamajam vertinimui LAAAA apmokės savininkui už 1 žirgą 100Lt.
 • Informacija puslapyje: www.arabuzirgai.lt
 • Telefonais: 8-687-47699; 8-674-23770.

 

 BENDROSIOS TAISYKLĖS

      1.1.    Organizacinio komiteto teisė:

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, vertinimo metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti vertinimų  taisykles.

      1.2.  Reklama

Vertinimų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba arklių inventoriaus. Bet kokia reklama renginio zonoje galima tik organizaciniam komitetui leidus.

     1.3. Arabų veislės žirgų  paruošimopa lyginamajam vertinimui veterinariniai reikalavimai.

Pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą ir kitus respublikos teisės aktus, reglamentuojančius gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, į vertinimus galima vežti tik kliniškai sveikus gyvūnus iš užkrečiamosiomis ligomis neužkrėstų bandų. Arkliai turi turėti tvarkingą pasą, atitinkantį vet. reikalavimus.
Palyginamajam vertinimui arkliai pristatomi laikantis veterinarinių reikalavimų.