DĖMESIO! pakeitimai, dėl siaučiančio arklių gripo susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda bus atsiųst dieną prieš susirinkimą.

2021 m gruodžio 9 d. 15 val.šaukiamas Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos  narių susirinkimas.

 

Susirinkimo dienotvarkė

 

  1. Asociacijos prezidento ataskaita;
  2. Finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos ataskaita;
  4. Kiti klausimai

 

 

 

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. 

Susirinkimo laikas: 2021 12 09. 15.00 val.

Susirinkime balsavimo teisę turės tik tie nariai, kurie bus sumokėję nario nario mokestį už einamuosius metus iki 2021 gruodžio 8 d.

Nesusirinkus kvorumui, kitas susirinkimas įvyks gruodžio 10 d 10 val nuotoliniu būdu, jungiantis per zoom