Gerbiami LAAAA nariai,

 

Kviečiamas Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos neeilinis susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. liepos 15 d. 15 val. Vilniaus žirgyne (Žirgų g. 12, Vilnius).

 

Darbotvarkės klausimai: 

 1. Asociacijos prezidento rinkimai;
 2. Valdybos narių rinkimai - pakeitimai;
 3. Revizijos komisijos rinkimai;
 4. Einamieji klausimai;

Prašome visų atvykti į susirinkimą susimokėjus eilinį nario mokestį. Apie dalyvavimą prašome pranešti Eglei Kvedaraitei – 867275442 arba el.paštu info@arabuzirgai.lt

 Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas kviečiamas liepos 15 d. 16.00 val

Ištvermės jojimo taisyklės 2014

 

PRATARMĖ

Šios ištvermės jojimo taisyklės yra 9  leidimas, patvirtintos 2014 metais sausio 1 dieną. Nuo šios datos, visos kitos taisyklės, apimančios tuos pačius klausimus (kiti leidimai ir visi kiti oficialūs dokumentai), išduoti iki šios dienos yra pakeičiami.


Nors šiame buklete išsamiai išdėstytos FEI valdančiosios institucijos Tarptautinės ištvermės jojimo taisyklės, jos turi būti skaitomos kartu su bendraisiais nuostatais ir veterinarijos taisyklėmis.

 

Kiekvienas atvejis negali būti numatytas šiose taisyklėse. Kaip rezultatas, šis taisyklių leidimas yra skirtas lanksčiai prisitaikyti prie besivystančios disciplinos remiantis atitinkamomis aplinkybėmis, informacijos pasiūlymais ir rekomendacijomis apie tai, kaip saugiai valdyti šią discipliną ir renginius. Be to, yra nenumatytų ar išskirtinių aplinkybių, tai teisėjai ir veterinarai privalo priimti sprendimą, kad kiek įmanoma, būtų laikomasi  šių taisyklių ir FEI bendrųjų nuostatų.

 

FEI  ELGESIO KODEKSAS.žirgų gerovę

FEI reikalauja visų, kurie dalyvauja Tarptautiniame ištvermės jojimo sporte prisijungti prie FEI elgesio kodekso ir pripažinti, jog visais laikais žirgų gerovė turi būti svarbiausia. Gerovė žirgui niekada neturi būti priklausoma nuo konkurencijos ir komercinės įtakos. Šio punkto ypač privaloma laikytis:

 

1.  Gyvūnų gerovė:
a) Geras žirgų valdymas

Arklidės  ir šėrimas turi būti suderinamas su geriausia žirgų valdymo praktika. Švarus ir geros kokybės šienas, pašarai ir vanduo turi būti visada prieinami.
b) Mokymo metodai
Žirgai turi dalyvauti mokymuose, kurie atitinka jų fizines galimybes ir brandos lygį ir atitinkamas jų darbo sritis. Jiems negali būti taikomi metodai, kuriais siekiama piktnaudžiauti arba kelti baimę.
c) Kaustymas
Kojų priežiūra ir kaustymas turi būti aukšto lygio. Kaustymas turi būti atliktas taip, kad būtų išvengta skausmo ar sužalojimo rizikos.
d) Transportas
Pervežant žirgai turi būti visiškai apsaugoti nuo traumų ir kitų pavojų. Transporto priemonės turi būti saugios, gerai vėdinamos, nuolat dezinfekuojamos ir prižiūrimos kvalifikuotų specialistų. Kvalifikuotam tvarkytojui turi būti leistina visada patekti prie žirgų.

e) Pervežimas
Visos kelionės turi būti planuojamos. Žirgams turi būti suteiktas reguliarios poilsio pertraukos, turint prieigą prie maisto ir vandens, atsižvelgiant į esamas FEI rekomendacijas.

 

2.  Varžybos
a) Sportas ir kompetencija
Dalyvavimas turi būti ribojamas konkurencijos, kad būtų įrodytos žirgų ir sportininkų kompetencijos. Žirgai turi turėti poilsio laiką tarp treniruočių ir varžybų; papildomas poilsio laikas turi būti skirtas ir po kelionės.

b) Sveikatos būklė
Žirgas laikomas netinkamu konkuruoti, jei patikrinimo metu kyla abejonių dėl jo sveikatos.

c) Dopingo ir medikamentų vartojimas
Bet koks veiksmas ar ketinimas vartoti dopingą ir neteisėtus vaistus kelia rimtą klausimą dėl žirgų gerovės ir nebus toleruojamas. Po veterinarinio patikrinimo turi būti suteikta pakankamai laiko visiškai atsigauti prieš varžybas.

d) Chirurginės procedūros
Visos chirurginės procedūros, kurios kelia grėsmę konkuruojančio žirgo gerovei ar kitų žirgų ir/ ar sportininkų saugumui nėra leidžiamos.

e) Kumelingos arba dar žindančios kumelės
Kumelės negali dalyvauti varžybose po ketvirto kumeliavimosi mėnesio.
f) Piktnaudžiavimas pagalba
Naudojimas natūralią arba dirbtinę jojimo pagalbą (pvz., vytinai, (pentinai) ir t.t.) nėra toleruojamas.

 

3.  Renginiai neturi pažeisti žirgo gerovės:
a) Konkurencijos sritys
Žirgai turi būti treniruojami varžytis ant tinkamų ir saugių paviršių. Visos kliūtys ir konkurencijos sąlygos turi būti suprojektuotos galvojant apie žirgo saugumą.
b)Žemės paviršiai
Visi žemės paviršiai, ant kurių žirgai risnoja, treniruojasi ar varžosi, turi būti suprojektuoti ir prižiūrimi taip, kad sumažintų veiksnius, kurie gali sukelti žalą jų sveikatai.

c) Ekstremalios oro sąlygos
Varžybos neturi vykti ekstremaliomis oro sąlygomis, kurios gali kelti pavojų žirgų gerovei ar saugumui. Po varžybų turi būti numatytos aušinimo priemonės ir įranga.

d) Renginiai žirgynuose

Žirgynas turi būti saugus, turi būti laikomasi higienos normų, jaukus, gerai ventiliuojamas ir pakankamo dydžio žirgo disponavimui. Plovimas - vanduo turi tekėti žemyn – negali kauptis. Vanduo visada turi būti prieinamas.

 

4.  Humaniškas elgesys su žirgais
a) Veterinarinis gydymas
Veterinarinis patikrinimas turi būti prieinamas viso renginio metu. Jei žirgas yra sužeistas ar išsekęs ištvermės jojimo varžybų metu, sportininkas turi nutraukti varžybas ir žirgui turi būti atliekama veterinarinė apžiūra.

b) Pagalbos centrai
Jei būtina, žirgai turi būti paimami greitosios pagalbos ir vežami į artimiausią atitinkamą gydymo centrą tolesniam vertinimui ir gydymui. Sužeistam žirgui turi būti suteiktas pilnas palaikomasis gydymas prieš jį išvežant.

c) Sužeidimai varžybų metu

Turi būti fiksuojami ir stebimi visi žirgų sužalojimai varžybų metu. Veiksniai galintys sukelti grėsmę žirgų sveikatai, turi būti pašalinti arba nurodyti būdai, kaip išvengti didesnių sužalojimų.

d) Eutanazija

Jei sužalojimai yra pakankamai sunkūs dėl humaniškų priežasčių žirgą gali tekti numarinti. Veterinarijos gydytojas atlieka tai, kuo greičiau, kad sumažinti žirgo kančias.

e) Išėjimas į pensiją

Žirgams pasitraukus iš sporto jų vertinimas turi būti palankus ir humaniškas.

 

5.  Išsilavinimas:
FEI ragina visus, kurie dalyvauja jojimo sporte, pasiekti didžiausią įmanomą kompetencijos lygį srityje, susijusioje su žirgo priežiūra ir valdymu.

 

Šis straipsnis laikas nuo laiko gali būti keičiamas dėl žirgo gerovės. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į naujus mokslinių tyrimų rezultatus, FEI skatina tolesnį gerovės tyrimų ir studijų finansavimą bei paramą.

 

I SKYRIUS. KONKURENCIJA

 

800 straipsnis – Bendrieji nuostatai

Kodeksas

Sportininkams ir registruotiems treneriams konkuruojantiems FEI ištvermės jojimo varžybose

 1. Šis kodeksas pripažįsta 2 skirtingas funkcijas, siejamas su pasirengimu ir dalyvavimu žirgų ištvermės jojimo varžybose: sportininkas ir treneris.

 2. Kodekse sportininkas apibrėžiamas kaip žirgo raitelis varžybų metu.

 3. Kodekse treneris apibrėžiamas kaip žmogus, kuris padeda žirgui pasiruošti varžyboms tiek fiziškai, tiek psichologiškai.

 4. Prieš rungtynes treneris yra atsakingas už žirgo paruošimą varžyboms, kurį sudaro pratimų programa, žirgo mityba, tinkamos vet. patikros ir terapiniai medžiagų paskyrimai pagal nurodytus veterinarų paskyrimus.

 5. Dauguma atvejų sportininkas būna ir raitelis ir treneris.

 6. Kad sektųsi, sportininkai ir treneris turi išmanyti apie žirgo tempą ir efektyvų bei saugų naudojimą, ir turi nuolatos žinoti tiek žmogaus, tiek žirgo saugą.

 7. Sportininkai ir treneriai negali dalyvauti varžybose su žirgu, kuris serga, yra sužalotas ar gauna vaistų, kurie gali neigiamai paveikti ar padidinti žirgo gebėjimus konkuruoti.

 8. FEI reikalauja, kad visi, kurie dalyvauja tarptautiniuose jojimo varžybose, laikytųsi FEI žirgų gerovės elgesio kodekso, bei pripažintų ir sutiktų, kad žirgų gerovė yra svarbiausias rodiklis.

 9. Sportininkas ir treneris turi išmanyti FEI ištvermės jojimo taisykles, FEI vet. Reglamentus ir FEI kovą prieš medikamentų vartojimą, žmonių dopingo kontrolę ir bendra supratimą. Jie turi garantuoti, kad žino visus metinius pakitimu, reguliariai atsižvelgia į FEI ištvermės jojimo taisykles, veterinarinius nuostatus ir švaros palaikymą sporte.

 10. Sportininkas ir treneris turi laikytis šių taisyklių ir nuostatų pasiruošimo ir varžybų metu.

 11. FEI turi teisę imtis drausminių veiksmų prieš sportininkus ar trenerį, kurie nesilaiko šio kodekso, FEI taisyklių ar nuostatų , siekiant žirgų gerovės ir sporto vientisumo.

 12. Kai ištvermės jojimo žirgai registruoti FEI, tai žirgo trenerio vardas taip pat turi būti registruojamas ir turi būti sumokamas registracijos mokestis. Jei sportininkas yra treneris, tai registracijos mokestis nėra mokamas. Bet kokie trenerio pakeitimai turi būti pranešti FEI dėl trenerio registracijos atitinkamo atnaujinimo.

 

800.1.1 Ištvermės jojimo konkursas skirtas išbandyti konkurento galimybę saugiai valdyti žirgo ištvermę ir gera fizinę būklę prisitaikant prie laiko, kelio dangos, reljefo, klimato ir t.t.

800.1.2 Todėl svarbiausia atsakomybė tenka techninio delegato, vyr. teisėjų, veterinarijos komisijos, komandos vadovui, gydančiam gydytojui ir galiausiai sportininkui, tai yra žirgo sveikatos ir gerovės užtikrinimas.

800.1.3 Norint tapti sėkmingai konkuruojančiu sportininku privaloma išmanyti žirgo tempą ir saugų jojimą šalyje.

800.1.4 In an Endurance Ride Competition any member of the Genus Equus counts as a “Horse”.

 

800.2. Konkursas susideda iš kelių etapų.

800.2.1 Nei vienas etapas negali viršyti 40 km, ir iš esmės turėtų būti ne mažesnis kaip 20 km ilgio ir ne mažesnis kaip 16 km.

800.2.2 Kiekvieno etapo pabaigoje yra privaloma sustoti veterinariniam patikrinimui. Užsienio veterinarinis delegatas (FVD), Veterinarinės Komisijos prezidentas  (PVC) ir varžybų vyr. komisijos  teisėjas (PGJ)  turėtų patarti dėl kiekvieno etapo atstumo ir teikti konsultacijas dėl žirgo išlaikymo veterinarinio patikrinimo metu.

800.2.3 Atstumai nuo 80km iki 119km turi turėti bent du Veterinarijos punktus plius galutinį patikrinimą (trys etapai). Atstumai nuo 120 km iki 139km turi turėti bent tris Veterinarijos punktus, plius galutinį patikrinimą (keturi etapai). Atstumai nuo 140 km iki 160 km privalo turėti bent penkis Veterinarijos punktus, plius galutinė kontrolė (šeši etapai). (Gali būti galimybė sumažinti tai iki 5 etapų, tam reikalinga techninio delegato (TD) rekomendacija ir Veterinarinės  Komisijos prezidento patvirtinimas).

800.2.4 Etapai gali būti suskirstyti per vieną ar kelias dienas.

800.2.5 Kiekvienas ištvermės jojimo varžybų etapas turi būti atskirtas ir jo metu privalomas poilsio laikas.

800.2.6 Kiekviena ištvermės jojimo varžybų diena turi būti suskirstyta ne mažiau kaip į tris etapus, kuriuos skiria veterinarinio tikrinimo ir privalomo poilsio laikai.

800.2.7 Kiekvienose  ištvermės jojimo varžybose turi būti bent viena pertrauka žirgo poilsiui  (ne trumpesnė kaip 40 minučių).

800.2.8 Visi etapai turi atitikti minimalų santykį 1 minutė sutinka su 1 km, tai: po 35 km etapo minimalus žirgo poilsio laikas būtų apie 35 minutės.

800.2.9 Didžiausias planuojamas žirgo poilsio laikas per vieną pertrauką neturi viršyti 60 minučių, o 3* arba aukštesnio lygio renginiuose turi būti bent vienas 50 min. išlaikymas.

800.2.10 Be to, rengiant vet. patikrą reikalingas privalomas pakartotinis patikrinimas ir jis turi būti ne trumpesnis nei 40 minučių, po šio pakartotinio patikrinimo žirgai privalo būti pateikti ne anksčiau kaip likus 15 minučių iki savo išvykimo laiko.

800.3 Nepriklausomai nuo tvarkos ir taisyklių, pradedant kiekvienas dalyvis turi atlikti visą konkurenciją, jei jis/ji buvo vienas ir varžytis su laiku.

800.4 Duetas, kuris baigia kursą per trumpiausią laiką yra klasifikuojamas kaip ištvermės jojimo varžybų nugalėtojas, bet tik tada, kai sėkmingai užbaigia visą galutinį veterinarinį patikrinimą ir dopingo kontrolę. Taip pat duetas turi atitikti kitus protokolus, kurie nusako žirgo ir sportininko saugą pagal šias taisykles: FEI bendrieji nuostatai arba FEI veterinarijos reglamentas bei kitos FEI taisyklės ir nuostatai. Ištvermės jojimo varžybos rengiamos siekiant leisti sportininkui nustatyti savo tempą varžantis dėl greičiausio laiko.

800.4.1 Nepalankios sąlygos: Jei yra nepalankios jojimo sąlygos kelyje ar kitos priežastys, kurios gali apsunkinti galimybę saugiai užbaigti kursą, tokios kaip aukšta drėgmė ar temperatūra, tai organizacinis komitetas (OC) konsultuodamasis su techniniu delegatu (TD) gali nustatyti maksimalų laiką trasoje ir Vet. vartų uždarymo laiką, siekiant užtikrinti tolygų jojimo tempą ir žirgų saugumą.

800.4.2 Trasos saugumas: Dėl aplinkybių, susijusių su trasos saugumu, OC konsultacijoje su TD nustato vietą, kur kontroliuojami vet. vartai ir maksimalus žirgo jojimo greitis. Tačiau tai priklauso nuo tam tikrų konkrečių aplinkybių: trasos plano, paros laiko ir paprastai neturėtų viršyti 5 km bet kokiu laiku arba 5% trasos. Apskritai, tai neturėtų būti atliekama daugiau kaip vienoje dalyje, aišku, ir ne galutinio etapo metu.

 

Straipsnis 801 Trasos /"Žaidimo laukas“

801.1 Techninis delegatas (TD) ir FEI trasų dizaineris (jei paskirtas) konsultuojasi su organizaciniu komitetu (OC) kuriant techniškai sudėtingas trasas visoje šalyje, numatytose ribose, pagal reljefo ir klimato sąlygas, siekiant įtraukti pakeitimus, kurie bus išbandyti ištvermės jojimo varžybose ir nepakenks žirgų saugumui.

801.2 Trasa turėtų būti natūrali arba dirbtinė, tokia (bet ne išskirtinė) kaip takeliai, grioviai, stačios pakylos, nusileidimai ir vandens keliai, kad sukurti techniškai sudėtingesnius veiksnius, įskaitant, bet neapsiribojant tik stabilumu, reljefu, aukščiu, kryptimi ir greičiu.

801.3 Reljefo ir aukščio skirtumas turi būti aiškiai nurodytas suplanuotame ištvermės jojimo žemėlapyje.

801.4 Trasą turi sudaryti ne daugiau kaip 10% kieto paviršiaus, skirto transporto priemonėms važiuoti.

801.4.1. Kurso dizainerių ar TD atstovų trasos turi būti kontroliuojamos, kad nebūtų galima išvystyti per didelio greičio, kuris gali paveikti ir padidinti susižalojimų riziką varžybų meetu.

801.5 Daugiau pastangų reikalaujanti trasos dalis turi būti jojimo pradžioje.

801.6 Trasų atstumai turi būti nustatomi Organizacinio komiteto (OC) ir turi būti viešai skelbiami.

801.7 Kiek įmanoma, techninės kliūtys turi būti natūralios. Jei būtina, jos turėtų būti sutvirtinamos, kad liktų toje pačioje vietoje visą varžybų laiką.

801.8 Finišo tiesioji turi būti ilga ir pakankamai plati, kad keletui žirgų baigiant distanciją netrukdytų vieni kitiems. Kirtus finišo liniją, privaloma palikti pakankamai vietos sustoti, nesibaiminant dėl galimo arklio šuolio. Finišo linija turi būti kuo arčiau veterinarinio punkto.

801.8.1 "Varžybų teritorija" yra apibrėžiama nustatytomis trasomis (maršrutais ar etapais), taip pat apibrėžta plotais, kuriuose įsikuria padėjėjai, dažniausiai tokia vieta būna prie veterinarijos punkto. Gali būti ribojamas patekimas į šią vietą ištvermės jojimo varžybų metu.

801.8.2 Maksimalus prižiūrėtojų skaičius leistinas vet. vartuose yra 5 prižiūrėtojai žirgui. Jie užtikrina žirgui pakankamai erdvės poilsio metu. Patekimas į vet. vartų teritoriją gali būti apribotas organizatorių  su FEI Techninio delegato pritarimu. Šie apribojimai turi būti aiškiai nurodyti FEI tvarkaraštyje. Po žirgo pašalinimo patekimas už vet. Vartų yra nebegalimas.

801.8.3 Visi žirgai turi būti stebimi FEI vet. pareigūnų, varžybų teisėjų ir stiuardų. Negalima naudoti ekranų ir barjerų po pašalinimo ar geltonos kortelės gavimo.

 

Straipsnis 802 – Trasų ženklinimas

802.1 Bendrieji reikalavimai: Ženklinimas turi būti toks, kad nekiltų jokių abejonių, kur tęsiasi trasa. Ženklai gali būti vėliavos, kaspinai, rodyklės, kalkės, dažai ir t.t.

802.2 Trasų užsakymas: Raitelis privalo baigti trasą teisinga tvarka ir kryptimi, kaip pažymėta žemėlapyje, nurodyta str. 802. 6.

802.3 Klaidos kelyje: Klaidos turi būti ištaisytos nuo vietos, kur klaida prasidėjo pagal gresiantį diskvalifikavimą. Kita vertus, jei trasos koregavimo klaida netikslinga, ir/ ar atitinka žirgo interesus, teisėjai gali nustatyti alternatyvą, kuriai bus reikalingi deriniai užpildyti atitinkamą atstumą, per tą patį vietovės tipą, šis atstumas turi būti parengiamas per vieną etapą, taip užtikrinant konkurenciją. Tik tokiais atvejais derinys gaus užbaigimo klasifikaciją. Sportininkas ir žirgas gali gauti pažymėjimą arba atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus su tokiu atlikimu, tačiau negali gauti apdovanojimo ir įnešti indėlio į komandos laimėjimą ar atskirą klasifikaciją.

802.4 Paribio vėliavos: Paribio vėliavos ar kiti tinkami žymenys turi būti naudojami norint apibrėžti trasų skyrius, taip pat privaloma pažymėti starto ir finišo linijas. Tokių vėliavų ar rodyklių turi būti laikomasi, jų nesilaikant galimos nuobaudos ar diskvalifikacija. Kai yra numatomas kelio sutrumpinimas, organizacinis komitetas turi paskirtį atsakingą žmogų siekiant kontroliuoti raitelius, kad būtų paisoma numatyto maršruto.

802.5 Maršruto žymėjimas: nukreipiamosios vėliavos ar ženklai, kurie skirti rodyti bendrą kryptį ir kelią, jais privaloma vadovautis, norint nenuklysti nuo maršruto. Jie turi būti dedami taip, kad sportininkai galėtu juos atpažinti neprarandant laiko. Nukreipiamosios vėliavos ar ženklai turi būti sudėti kas 10 km.

802.6 Maršruto planas: Kiekvienam sportininkui turi būti suteikta išankstinė prieiga prie žemėlapių ar planų, nurodančių trasą ir visus privalomus sustojimus, kliūčių vietas, takelius, vet. punktus, vandens rezervuarus. Čempionatuose ir 4 - žvaigždučių renginiuose Organizacinis komitetas turi pateikti žemėlapių ar planų kopijas kiekvienam konkurentui.

802.7 Startas ir finišas: Kiekviename etape startas ir finišas turi būti aiškiai ir ryškiai paženklinti atitinkamais ženklais.

 

Straipsnis 803 – Trasų žemėlapiai

803.1 Žemėlapis: mažiausias žemėlapio mastelis turi būti 1:50 000 ir turi būti prieinamas sportininkams, kai trasa yra užbaigta. Taip pat turi būti pravestas instruktažas iki starto pradžios.

803.2 Trasos dizaino baigtumas: ištvermės trasa turėtų būti oficialiai užbaigta bent prieš 7 dienas iki konkurencija pradžios ir patvirtinta Techninio delegato prieš atiduodant ją Vyr. teisėjui.

 

804 straipsnis – Trasų keitimas ir planavimas

804.1 Trasų keitimas: Po oficialaus trasos patvirtinimo ji nebegali būti keičiama be Techninio delegato ir varžybų teisėjo patvirtinimo.

804.2 Restruktūrizacija / atidėjimo atvejis: Esant išskirtinėms aplinkybėms, kaip išdėstyta str.804.2.4 ištvermės jojimo varžybos gali būti atidėtas arba vėluoti pagal:

804.2.1 Išankstinis renginys (likus valandai iki pirmojo veterinarinio patikrinimo): techninio delegato sprendimas konsultuojantis su Organizaciniu komitetu, užsienio vet. delegatu (FVD), vet. komisijos prezidentas (PVC) ir vyr. varžybų teisėjas (PGJ).

804.2.2 Prasidėjus ištvermės jojimo varžyboms: konsultuojasi varžybų teisėjų prezidentas su varžybų teisėjais, bei FVD, PVC ir TD atstovais.

804.2.3 Organizacinio komiteto atsakomybė: organizacinis komitetas skatina visada numatyti būtinybę atidėti įvykio pradžią iki 30 valandų arba nutraukti renginį. CEIO, 4* ir čempionato renginiuose OC turėtų pateikti  nuoroda į tokį galimą tvarkaraštį.

804.2.4 Nepaprastosios aplinkybės: tokios išskirtinės aplinkybės atsiranda per trumpą laiką ir gali būti pagrįstai numatomi nesąžiningi sportininkai ir/ ar žirgai varžybų metu. Pavyzdžiai ir patarimai, kaip nustatyti tokius atvejus pateikiami ištvermingumo rekomendacijose.

804.3 Nutraukiant varžybas: Kai katastrofiškų įvykių ar aplinkybių atsiranda renginio metu, kaip nustatyta paprastai str. 804.3.4, renginys gali būti atšauktas, kai:

804.3.1 Išankstinis renginys (likus valandai iki pirmojo veterinarinio patikrinimo): techninio delegato sprendimas konsultuojantis su Organizaciniu komitetu, FVD, PVC ir PGJ.

804.3.2 Prasidėjus ištvermės jojimo varžyboms: konsultuojasi varžybų teisėjų prezidentas su varžybų teisėjais, bei FVD, PVC ir TD atstovais

804.3.3 Organizacinio komiteto atsakomybė: Organizacinis komitetas skatinamas visais atvejais numatyti galimybę, kad reikia nutraukti renginį ar evakuoti vietą.

804.3.4 Katastrofiški įvykiai arba aplinkybės: Tie, kurie atsiranda per trumpą laiką ir sukelia pavojų sportininkui ir/ arba žirgų saugumui, kurio negalima išvengti taikant trasos keitimą, restruktūrizaciją ar atidėjimo atvejus. Pavyzdžiai ir patarimai, kaip juos nustatyti pateikiama ištvermingumo rekomendacijose.

804.4 Ištvermės jojimas gamtoje: Visais atvejais reikia nepamiršti, kad tikimasi konkurencijos dėl sudėtingo reljefo, oro ir tokių aplinkybių kaip ištvermingumas, todėl delsimas, perskirstymas ir atsisakymas turėtų būti naudojami tik ypatingais atvejais.

804.5 Pranešimai: Bet kuriuo atveju būtina, kaip įmanoma greičiau,  pranešti sportininkams, komandai, Organizaciniui komitetui ir visiems dalyviams apie priimtą sprendimą (asmeniškai arba viešai) iki starto.

 

Straipsnis 805 –Pradžios metodika

805.1 Žirgai negali kirsti starto linijos, kol nebus duotas signalas.

805.2 Jei duetas klaidingai startuoja, pagal juridinę diskvalifikavimo teisę, jis privalo grįžti ir iš naujo kirsti starto liniją. Dueto pradžios laikas registruojamas pirmą kartą suteikus jam signalą startuoti.

805.3 Sportininkui laiku nepasirodžius prie starto linijos, sekantis išjojimo laikas galimas ne vėliau kaip 15 min. po oficialaus starto. Dueto pradžios laikas skaičiuojamas taip, tarsi jis startavo laiku.

805.4 Masinis startas negali būti naudojamas sekančiomis dienomis, kelių dienų varžybose. Deriniai turėtų prasidėti kitą diena tokiu pačiu laiku, kaip buvo nurodytą dieną prieš. Tai turi tęstis tam tikrą laika, pvz. vieną valandą, periodą, kurį nustato varžybų teisėjų prezidentas, techninis delegatas konsultuojantis su Organizaciniu komitetu.

 

Straipsnis 806 –Laikas ir registravimas

806.1 Kai laikas vaidina toki svarbų vaidmenį ištvermės jojimo varžybose, tai organizacinis komitetas privalo užtikrinti, kad kiekvieno sportininko pradžios ir pabaigos laikas, kiekviename etape, būtų tinkamai pažymėtas ir užregistruotas, tinkamai kvalifikuotų asmenų, naudojant sinchronizuotą laiko – išlaikymo metodą (Žr. Ištvermės jojimo rekomendacijos).

806.2 Kiekviename etape sportininkams išduodamos laiko kortelė arba kita patikima alternatyva apie dueto jojimo laiką (Žr. Ištvermės jojimo rekomendacijos).

806.3 Organizacinis komitetas turi paruošti alternatyvą: padaryti atsarginę kopiją visai pateiktai informacijai, kai elektroninė sistema yra pagrindinė metodika (rekomenduojama 3* ar aukštesnio lygio varžybose). Laiko sistemos prižiūrėtojas reikalingas pradžioje ir pabaigoje, kad užtikrinti teisingus įrašus.

806.4 Laikas pradedamas skaičiuoti nuo akimirkos, kai duodamas signalas iki kol duetas kerta finišo liniją.

806.5 Veterinarijos vartų sistema turi būti naudojamasi prie kiekvieno privalomojo sustojimo (Žr. Ištvermės rekomendacijas).

806.6 Patikrinimas veterinariniame punkte turi būti atliekamas taip, kad išvengti uždelsimo, kurį gali sukelti, kelių žirgų atvykimas vienu metu.

 

Straipsnis 807 - Varžybos ir sąžiningas žaidimas

807.1 Sportininkas gali vesti ar sekti savo žirgą trasoje, bet turi baigti kursą (kirsti finišo liniją) dienos galutiniame etape, kitaip galima diskvalifikavimo bausmė.

807.2 Sportininkas, kuris nesilaiko laiko apribojimų, bus diskvalifikuojamas.

807.3 Trasoje joks kitas asmuo negali joti žirgu, tik duetas pradėjęs jojimą.

807.4 Sportininkas, trukdantis greičiau judančiam duetui aplenkti trasoje lėčiau judantįjį sportininką, bus baudžiamas diskvalifikacija.

807.5 Duetas, kuris nepereina į kitą etapą ar yra diskvalifikuojamas dėl tam tikros priežasties, neturi teisės tęsti varžybų ir turi palikti trasą, nebent nėra kito pasirinkimo, po to kai tai patvirtina varžybų teisėjas, jam neesant varžybų stiuardas.

807.6 Leidžiama pagalba renginio metu ir trasoje:

807.6.1 Renginio organizatoriai turi nurodyti, kur leidžiama komandos narių pagalba renginio metu, tiek vet. vartuose, tiek trasoje.

807.6.2 Duetai turi turėti prieigą prie vandens trasoje, ne rečiau kaip kas 10 km.

807.6.3 Bet kokiu atveju, įskaitant trasoje, pagalba gali būti suteikta po kritimo, sportininkui atsiskyrus nuo žirgo ar pametus pasagą.

807.6.4 Dėl kitų leidimų suteikti pagalbą trasoje skaityti ištvermės jojimo rekomendacijas. Rengiant renginį būtina remtis Ištvermės jojimo kalendoriumi.

807.7 Draudžiama pagalba: žemiau išvardintos veiklos rūšys draudžiamos, kurias vykdant gali būti skiriami įspėjimai, geltonos kortelės arba diskvalifikacija, įskaitant, bet neapsiribojant:

807.7.1 Būti sekamam prieš arba šalia varžybų dalyvio, dviračiu, pėsčiomis ir t.t. pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.2 Teikti pagalbą, tam nepaskirtose vietose, pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.3 Priimti pagalbą iš žmogaus,kuris neturi teisės jos suteikti, pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.4 Būti sekamam, prieš arba kartu bet kurioje trasos dalyje (žiūrėti Ištvermės jojimo rekomendacijas) ar greta kelio (nepaisant str. 807.6.1), pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.5 Trečiajai šaliai skatinti žirgą risčioti iki veterinarijos vartų, pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.6 Trečiajai šaliai skatinti žirgą bet kokiu būdu, pagal geltoną įspėjimo kortelę ir diskvalifikaciją.

807.7.7 Gadinti tvoras, keisti, trumpinti maršrutą, pašalinti kliūtis ar keisti techninius trasos aspektus, pagal geltoną įspėjimo kortelę.

807.7.8 Priimti pagalbą iš trečiųjų asmenų, prašant ar neprašant, siekiant įgauti pranašumą prieš konkurentus, pagal geltoną įspėjimo kortelę ir diskvalifikaciją.

 

Straipsnis 808 – Varžybų tvarkaraštis

808.1 Pagal grafiką, kurį skelbia Organizacinis komitetas bet kokiame CEI renginyje, nėra būtina pakartoti FEI Bendrųjų nuostatų arba FEI ištvermės jojimo taisyklių. Pakanka nurodyti varžybų pobūdį, atstumus, greičius, laiko limitą ir galimą laiką kiekviename etape, klasifikacijos metodą, jojimo pradžios taisykles, trasų ženklinimą, veiksmus prieš privalomąjį sustojimą, trasos schemą (įtraukiant reljefo nelygumus) ir galimas kliūtis.

808.2 Dėl papildomų specifikų, susijusių su ištvermės tvarkaraščiais, prašome žiūrėti ištvermės jojimo rekomendacijose.

808.3 Be konkurso sąlygų (pradžios, pabaigos įrašai, vieta, laikas, skaičiai, ilgis, privalomi sustojimai, įėjimo mokesčiai ir t.t.) įprasta įtraukti tokius administracinius susitarimus kaip transportas, apgyvendinimas, maitinimas, pašaras ir t. t.

 

Straipsnis 809 - Aprangos kodas

809.1 Visiems raiteliams dalyvaujantiems varžybose privalomi apsauginiai galvos apdangalai, pripažinti jojimo/ ištvermės jojimo standartų.

809.2 Privalomi saugūs jojimo batai su kulnais, ne mažesniais kaip 12 mm. Balnakilpės taip pat privalomos visiems ištvermės jojimo varžybose dalyvaujantiems asmenims.

809.3 Tinkama jojimo apranga reikalaujama CEI.

Visuose FEI renginiuose yra privaloma dėvėti specialią aprangą:

809.3.1 Tiems, kurie dalyvauja pirmajame patikrinime/ atidarymo ceremonijoje, įteikiant prizus, apdovanojimus ir t.t.

 • · Sportininkai: jojimui tinkama ar individuali jojimo uniforma.

  · Komandų vadovai, žirgininkai, komandos nariai: tinkama ar individuali uniforma.

  · FEI teisėjų kolegija: varžyboms tinkama apranga įtraukiant švarką ir kaklaraištį, jei taikoma.

  · Šortai ir sandalai yra draudžiami.

809.3.2 Varžybų metu:
· Sportininkai: Tinkama jojimo apranga, marškinėliai / polo marškinėliai su apykakle.
· Komandos atstovai, žirgininkai, komandos nariai: Varžyboms tinkami ar individualūs drabužiai. Dėl saugumo draudžiami šortai ir sandalai.
· Teisėjų kolegija: Varžyboms tinkama apranga. Draudžiama šortai ir sandalai.

809.3.3 FEI bendrieji nuostatai, susiję su reklama.

 

Straipsnis 810 – Pakinktai ir įranga.

Iš esmės nėra jokių apribojimų dėl pakinktų, tačiau jie turi būti saugūs ir tinkami žirgui (žiūrėti FEI veterinarijos reglamentą). Vadėlės, negali pernelyg varžyti žirgo galvos. Prancūziškas vadelės tipas yra griežtai draudžiamas.

810.1 Speciali saugos įranga, pvz. šviesą atspindintys daiktai ar kita, gali būti reikalaujami, jei taip nurodyta varžybų tvarkaraštyje.

810.2 Botagėliai (bet kurio kito daikto, kaip botagėlio, naudojimas) yra draudžiami.

810.3 Mobiliųjų telefonų ir GPS prietaisų naudojimas yra leidžiamas. Visi kitos formos įrenginiai turi būti patvirtinti teisėjų iki varžybų pradžios.

810.4 FEI bendrieji nuostatai susiję su reklama.

 

Straipsnis 811 – Žiaurus elgesys

811.1 Bet kokie veiksmai ar serija veiksmų, kuriuose varžybų teisėjų nuomone aiškiai įžvelgiamas žiaurumas ar prievarta, turi būti draudžiami ir duetas turi būti diskvalifikuojamas ar kaip kitaip baudžiamas. Apie šį nusižengimą būtina pranešti FEI.

811.2 Privalomas ataskaitų rengimas, kur turi būti nurodyti liudytojai su jų parašais. Ataskaitos, kuo galima greičiau, turi būti pateikiamos varžybų teisėjams ar organizacinio komiteto sekretoriui.

 

Straipsnis 812 – Svoris

812.1 Visuose vyresniųjų CEI 4* čempionatuose minimalus sportininko svoris turi siekti 75 kg, įtraukiant visą jojimo aprangą (Str. 812.6).

812.2 Vyresniųjų CEI 3* čempionatuose sportininko minimalus svoris gali būti nuo 70 iki 75 kg – išsami informacija turi būti aiškiai pateikta varžybų tvarkaraštyje. Tie, kurių minimalus svoris siekia 75 kg dalyvauja vyresniųjų čempionatuose, kurie apibrėžti str. 816.3.13.

812.3 CEI 1* ir 2* čempionatuose svorio ir lyties skirstymas turi būti iš anksto patvirtintas FEI ir turi būti aiškiai nurodytas FEI tvarkaraštyje.

812.4 Jaunių ir vaikų čempionatuose sportininko svoris neturi būti apibrėžtas.

812.5 Kai yra nustatytas minimalus sportininko svoris, tai kontrolė turi būti atliekama prieš pradedant ir baigus čempionatą, taip pat patikra gali būti atliekama ir renginio metu.

812.6 Sportininkai turi būti sveriami, ir jei reikia turi būti pasverta visa jojimo įranga (išskyrus apynasrį). Pagal bausmės diskvalifikaciją mažiausias sportininko svoris turi atitikti reikalavimus visą čempionato laiką. Tai sportininko atsakomybė ir jei reikalauja FEI pareigūnas, jis gali būti pasvertas iškart kirtus finišo liniją.

812.7 Organizatoriai privalo pateikti patikimą svėrimo mašiną su kalibravimo galimybe.

 

Straipsnis 813 – Klasifikacija

813.1 Asmenys. Sėkmingai varžybas pabaigęs per trumpiausią laiką, atitinkantis visus reikalavimus ir protokolus, įskaitant, bet neapsiribojant galutiniu veterinariniu patikrinimu – yra varžybų nugalėtojas. Konkurso tvarkaraštyje turi būti aiškiai apibrėžti klasifikavimo metodai.

813.2 Komanda. Nugalėtojų komanda – geriausias kombinacijas ir laiką pateikusi komanda. Jei balsai pasiskirsto vienodai, tai laimėjusi komanda bus ta, kurios trečias derinys turi geriausią laiką. Jei yra mažiau nei 3 nariai komandoje, tai jos nėra tinkamos dalyvauti varžybose.

813.3 Negyvoji šiluma. Kai du ar daugiau duetų kartu pradėjo varžybas ir turi panašų jojimo laiką, tai jie klasifikuojami pagal tai, kaip jiems sekėsi finišo tiesiojoje.

813.4 Diskvalifikacija, išėjimas į pensiją ar nepatekimas į kitą etapą:

813.4.1 Diskvalifikacija. Įvyksta, kai sportininkas yra baudžiamas varžybų teisėjo ir nebegali toliau tęsti varžybų už šiurkštų taisyklių, FEI bendrųjų nuostatų, veterinarinio reglamento ar plano pažeidimą.

813.4.2 Nepatekimas į kitą etapą. Kai duetai yra pašalinami iš varžybų, nes nepraeina vet. patikros, kuri privaloma siekiant baigti ištvermės jojimo varžybas.

813.4.3 Senatvė. Sportininkas savanoriškai traukiasi iš ištvermės jojimo varžybų sporto, bet toks pasitraukimas gali būti laikomas tik tada, kai duetas baigia visus etapus ir atitinka visus veterinarinius patikrinimus  po etapų, įskaitant privalomąjį patikrinimą ar pakartotinį vet. patikrinimą ar pakartotinį inspektavimą, str. 813, kai nėra numatyta pašalinė konkurencija.

813.5 Visi žirgai pašalinti iš varžybų, savanoriškai arba kitu būdu, varžybų metu ar po jų, privalo žirgą pristatyti veterinarinei apžiūrai taip pat ir FEI vet. komisijai arba FEI vet. gydytojų grupei per 30 min nuo pašalinimo, jei FEI veterinarų leidimas suteiktas, žirgas nedelsiant gabenamas į gydymo įstaigą, o žirgo vet. išrašą atitinkamai atnaujinti. Atsisakius atlikti numatytą apžiūrą, suteikiama geltona įspėjimo kortelė sportininkui ar registruotam treneriui bei nustatomas privalomas 60 dienų poilsio laikotarpis žirgui.

 

II SKYRIUS.IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ APIBRĖŽIMAS

Straipsnis 814 – Ištvermės jojimo kategorijos

Tarptautiniai ištvermės jojimo konkursai skirstomi į:

● CEI (Concours de Raid d’Endurance International),
● CEIO (Concours de Raid d’Endurance International Officiel).

Tarptautiniai ištvermės jojimo varžybos remiasi reglamentuotomis bendrosiomis nuostatomis ir FEI veterinarijos reglamentu. Jie skirstomi į:

 

814.1 CEI renginiai

814.1.1 Jie turi atitikti FEI Bendrąsias nuostatas ir taisykles bei kitus ištvermės jojimo reikalavimus.
814.1.2 Šiuose jojimuose privaloma atskira klasifikacija.

814.1.3 Jei vyksta komandinės varžybos, jos negali susidėti iš oficialių komandos varžybų ir kitų komandos narių, tai bus automatiškai laikoma individualia konkurencija. Komandos, kurios gali dalyvauti varžybose, sprendžia Organizacinis komitetas. Komandose gali būti nuo 3 iki 5 sportininkų, nesvarbu ar tos pačios pilietybės. Detalės nurodomos patvirtintame tvarkaraštyje.

814.1.4 Šie jojimai gali būti rengiami kartu platesniu aspektu ar FEI patvirtintoje serijoje ar programoje, kur būtina konsultacija su Techniniu komitetu, kuris pasilieka teisę reikalauti, kad serija ar programa būtų paleista CEIO ar CEI – 4* reikalavimu, nepriklausomai nuo atstumo.

814.1.5 CEI yra aprašyti FEI tvarkaraštyje. CEI yra skirstoma į keturias skirtingo lygio žvaigždes:

814.1.5.1 4*. Senjorų čempionatas susideda mažiausiai iš 160 km per vieną dieną, Jaunų žirgų (7 metų) čempionatas – daugiausiai 130 km, mažylių ir jaunuolių čempionatuose – mažiausiai 120 km, daugiausiai 130 km per dieną. Regioniniuose čempionatuose organizacinis komitetas gali priimti atstumo pakeitimus atsižvelgiant į vietos klimatą ir kitas sąlygas. Maksimalus pulsas Vet. patikrinimo vartuose turi būti 64 kartai per 20 minučių.

814.1.5.2 3*. Visi jojimai turi išsitekti intervale: 140 – 160 km per vieną dieną, 90 – 100 km per dvi dienas, 70 – 80 km per tris ar daugiau dienų. Maksimalus pulsas Vet. patikrinimo vartuose turi būti 64 kartai per 20 minučių.

814.1.5.3 2*. Visi jojimai turi išsitekti intervale: 120 – 139 km per vieną dieną arba 70 -89 km per daugiau kaip dvi dienas. Maksimalus pulsas Vet. patikrinimo vartuose turi būti 64 kartai per 20 minučių.

814.1.5.4 1*. (Žemo lygio susitikimas) Jojimas negali būti ilgesnis kaip 80 – 119 km per vieną dieną. Maksimalus pulsas Vet. patikrinimo vartuose turi būti 64 kartai per 20 minučių.

814.1.5.5 Galutinio patikrinimo metu maksimalus pulsas Vet. patikrinimo vartuose turi būti 64 kartai per 30 minučių.

814.1.5.6 Norint dalyvauti bet kuriose FEI varžybose sportininkai ir žirgai turi užsiregistruoti FEI pagal FEI bendruosius nuostatus.

814.1.6 FEI gali sukurti specialių jojimo kategorijų ir taikyti specialius CEI žvaigždučių sistemos reikalavimus pareigūnams ir dalyviams, nepriklausomai nuo programos atstumo besivystančiose šalyse arba regionuose ar mokslinio tyrimo tikslais, žvelgiant į ateities poreikius, kur reikėtų keisti šių taisyklių, įskaitant, pasikeitusio svorio kategorijas, specialias kategorijas ar varžybų skyrius.

814.1.7 FEI bus nustatyti, konsultuodamasi su FEI Techniniu komitetu, OC ir NFS kokie žvaigždučių sistemos reikalavimai taikomi Pasaulio taurės jojimuose ir finaluose, taip pat nacionalinėse regioninių, žemyninėse ar pasaulinėse serijos jojimuose.

814.1.8 Pulsas turi būti sumažintas jojimo metu, jei Veterinarijos komisijos prezidentui pasitarus su FVD, TD ir varžybų teisėjų prezidentu atrodo, kad gali kilti pavojus žirgų sveikatai.

814.2 CEIO

814.2.1 CEIO turi atitikti reikalavimus, nustatytus Bendrajame reglamente ir Ištvermės jojimo taisyklėse.

814.2.2 CEIO turi būti individualus ir komandinis klasifikavimas. Kiekviena tauta gali skirti tik vieną komandą. Mažiausiai trys komandos turi dalyvauti komandų varžybose, kad jos oficialiai įvyktų. Kiekviena komanda turi būti sudaryta mažiausiai iš trijų kombinacijų. Trys geriausi rezultatai bus įtraukti į galutinę klasifikaciją. Tuo atveju, jei komandą sudaro mažiau nei trys vienos komandos nariai, kurie yra klasifikuojami, tai ši komanda nėra tinkama užimti prizinę vietą.

814.3 Regioniniai žaidimai

Ištvermės jojimas regioniniuose žaidimuose turi atitikti reikalavimus nustatytus pagal IOS priklausančiu regioninių žaidimų asociaciją, taip pat šias taisykles ir FEI vyr. teisėją.

 

Straipsnis 815 – Teisės

815.1 Asmuo, kuris švęs savo 14-ąjį gimtadienį metais, kuriais vyks ištvermės jojimo varžybos, turi teisę dalyvauti visuose ištvermės jojimo varžybose (CEIs, CEIOS, Vyresniųjų ir jaunesniųjų/ mažylių čempionatuose).

815.2 Žirgai.

815.2.1 Žirgai turi būti ne jaunesni kaip 5 metų, kad būtų laikomi pradedančiaisiais.

815.2.2 CEI 1* ir 2* konkursuose žirgai turi būti ne jaunesni kaip 6 metų.

815.2.3 3*  konkursuose žirgai turi būti ne jaunesni kaip 7 metų.

815.2.4 4*  CEIO ir čempionatuose (išskyrus Jaunų žirgų čempionatuose, kur minimalus amžius turi būti 7 metai) žirgai turi būti mažiausiai 8 metų.

815.2.5 Kumeliavimosi metu negalima dalyvauti varžybose, t. y.  Daugiau nei 120 dienų.

815.2.6 Dėl tinkamumo dalyvauti būtina pateikti žirgo amžių įrodantį registracijos dokumentą ar Veterinaro sprendimą kartu su pasu. Šiaurės pusrutulyje žirgai turi būti gimę iki sausio 1d., pietų pusrutulyje – iki rugpjūčio 1d.

815.3 Privalomas poilsis žirgams:

815.3.1 Po CEI varžybų žirgams privalo būti suteiktas minimalus poilsio laikas, kaip apibrėžta, prieš tai dar gali dalyvauti Nacionalinėse arba FEI varžybose (Poilsio laikas prasideda vidurnaktį ir baigiasi, kai žymimas didžiausias jojimo laikas, vidurnaktį prieš paskelbtą pradžios laiką).

Atstumas baigtas:

Pradžia – 40 km                   5dienos (išėjusiems į pensiją)

Pradžia 80 km                    12 dienų

80 – 120 km                       19 dienų

120 – 140 km                     26 dienos

Daugiau kaip 140 km         33 dienos.

Žiūrėti straipsnius 815.3.3 ir 815.2.4 apie privalomą poilsio laiką po invazinio gydymo.

815.3.2 Invazinis gydymas yra apibrėžiamas taip:

Tai matomos žaizdos ar pjūviai ant odos, kai tam tikros priemonės ar svetimkūniai patenka į organizmą. Išimtys iš šių taisyklių būtų geriamieji elektrolitai ir akupunktūra. Bet koks medžiagų apykaitos sutrikimas, kuris negydant gali pakenkti arba kelti grėsmę žirgo gerovei, reikalauja invazinio gydymo.

815.3.3 Jei žirgas nepajėgus ruoštis varžyboms dėl šlubumo CEI ar nacionalinėms varžyboms, tai privalo būti duotas atitinkamas poilsio laikas, kaip nurodyta str. 815.3.1, papildomas privalomas poilsio laikas – 14 d. prieš tai kol vėl turės teisę dalyvauti CEI ar nacionalinėse varžybose.

 

Jei žirgui nepavyko gauti metabolitų, kurie būtini nedelsiant CEI ar nacionalinėms varžyboms,  jam turi būti suteiktas 60 dienų poilsio laikas, kol vėl galės dalyvauti CEI ar nacionalinėse varžybose.

815.3.4 Jei žirgas nepajėgus ruoštis varžyboms dėl šlubumo dviems iš eilės CEI ar nacionalinėms varžyboms, tai privalo būti duotas atitinkamas poilsio laikas, kaip nurodyta str. 815.3.1, papildomas privalomas poilsio laikas – 21 d. prieš tai kol vėl turės teisę dalyvauti CEI ar nacionalinėse varžybose.

 

Jei žirgui nepavyko gauti metabolitų, kurie būtini nedelsiant dviem iš eilės CEI ar nacionalinėms varžyboms ar du kart per bet kurį 3 mėnesių laikotarpį, jam turi būti suteiktas 90 dienų poilsio laikas, kol vėl galės dalyvauti CEI ar nacionalinėse varžybose.

 

815.3.5 Jei žirgui nepavyko gauti metabolitų, kurie būtini nedelsiant trim iš eilės CEI ar nacionalinėms varžyboms, jam turi būti suteiktas 90 dienų poilsio laikas, kol vėl galės dalyvauti CEI ar nacionalinėse varžybose.

 

 FVD atsakomybe po veterinaro patikrinimo, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama

ar žirgui reikalingas invazinis gydymas ir koks turėtų būti suteiktas poilsio laikas.

815.3.6 FEI pasitarusi su FEI techniniu komitetu ir FEI veterinarijos tarnyba gali nuspręsti sukurti papildomą grafiką.

Sportininkui baudos taškai suteikiami kiekvieną kartą, kai jo žirgas pašalinamas iš FEI varžybų dėl medžiagų apykaitos sutrikimų ir/ ar katastrofinės traumos. Baudos taškai yra kaupiami nuo pirmos baudos ir likusius sekančiu 12 mėn. Jos yra sumuojamos. Suėjus šiam terminui sukaupti taškai anuliuojami.

100 baudos taškų rezultatas automatiškai 2 mėn. Sustabdo dalyvavimą varžybose. Po tokio sustabdymo baudų suma sumažinama iki nulio.

● Dėl kiekvieno medžiagų apykaitos sutrikimo – 10 baudos taškų;

● Jei žirgas pašalinamas dėl medžiagų apykaitos sutrikimo, kuris reikalauja greito invazinio gydymo, raiteliams skiriama 25 baudos taškai.

● Jei žirgas patiria katastrofinę traumą per FEI varžybas, sportininkas gauna 50 baudos taškų.

815.3.7 Jei žirgas, kuriuo joja sportininkas, patiria katastrofišką traumą per  12 mėn. Po sužalojimų, įvykusių ankstesniam žirgui, kuriuo joja tas pats sportininkas , sustabdomas 6 mėn. Katastrofiškas sužalojimas yra apibrėžtas kaip sužalojimas, kuris vet. komisijos nuomone reikia nedelsiant atlikti eutanaziją ar sukelia mirtinus sužalojimus.

 

Straipsnis 816 - Kvalifikacijos procedūros ir galimybių pažymėjimas (Prašome nurodyti ištvermės jojimo rekomendacijas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų)

816.1 Naujokų atranka: skiriama pagal kiekvieno NF.
816.1.1 Žirgai ir sportininkai privalo, bet nebūtinai kartu:

816.1.1.1 Sėkmingai užbaigti 2 jojimus atstumu 40 – 79 km ir 2 jojimai nuo 80 – 90 km greitis 16 km/val. arba mažiau.

816.1.2 Žirgai turi užbaigti šio kvalifikacinio etapo reikalavimus per 24 mėnesių laikotarpį ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių prieš pat dalyvavimą FEI varžybose.

816.1.3 Sportininkai privalo atitikti kvalifikacinius reikalavimus visus 24 mėn. Periodą ir ne trumpiau kaip 6 mėn. prieš pat dalyvavimą FEI varžybose.

816.2 CEI žvaigždžių reikalavimai: Turi būti nustatomi pagal FEI įrašų ir duomenų bazes, ir kiekvienas patvirtintas NF.

816.2.1 Visi žirgai ir sportininkai turi būti sėkmingai įgiję Naujoko kvalifikaciją, kuri atitiktų CEI reikalavimus.

816.2.2 Žirgai ir sportininkai, nebūtinai kaip derinys turi sėkmingai užbaigti FEI varžybas, svarbiausia padaryti pažangą žvaigždžių sistemoje, pradedant nuo 1* lygio ir einant tolyn, žiūrėti  str. 814.

816.2.3 Sportininkams Žvaigždžių sistemos 3* kvalifikacija yra skiriama 5 metams ir gali būti iš naujo patvirtinta, sėkmingai užbaigus FEI varžybų esančią padėtį ar lygiaverčių nacionalinių varžybų atstumą.

816.2.4 Žvaigždžių sistemos kvalifikacija arkliams galioja 24 mėn. laikotarpiui. Jei žirgas nesugeba užbaigti varžybų kitame lygmenyje, jam teks iš naujo įgyti jau turimą kvalifikaciją.

 

816.3 4* čempionatas:

Mažyliai/ jauniai raiteliai

Žirgai

816.3.1 Žirgai turi atitikti keliamus reikalavimus, nurodytus naujokui ir CEI žvaigždei iki varžybų, kuriose siekiama dalyvauti.
816.3.2 Žirgai turi būti sėkmingai įvykdę bent 2 CEI 2* ar aukštesnės klasės renginius.

816.3.3 Iš šių dviejų CEI renginių, bent vienas turi būti ne mažesnis kaip 14 km/val. ir toks pat arba ilgesnės distancijos ir laiko. Kaip 4* čempionatas pasiektas ne vėliau kaip 24 mėn. ir ne anksčiau kaip 60 dienų iki renginio, kuris numatytas pirmiausiai. Šis vienas jojimas turi būti atliktas su paskirtu sportininku, nebent jis yra J/YR elitinis ištvermės jojimo sportininkas. Tokiu atveju žirgas gali joti su bet kuriuo J/YR sportininku.

Sportininkai:

816.3.4 Siekiant J/YR elitinio sportininko statuso, sportininkas privalo būti sėkmingai užbaigęs mažiausiai 10 CEI 2*, 120 km jojimų ar daugiau. Norint išlaikyti J/YR elitinio sportininko statusą sportininkas privalo sėkmingai pabaigti bent vieną CEI 120 km ar didesnę distanciją per kiekvieną 24 mėn. laikotarpį.

816.3.5 Jei sportininkas pažeidžia FEI bendrųjų nuostatų straipsnį ar FEI žirgų antidopingo ir vaistų kontrolės taisykles, jis automatiškai praranda elito statusą ir norint jį susigrąžinti privalo iš naujo užbaigti 10 CEI 2* varžybų, pradedant po sustabdymo arba po pagreitinto sprendimo užbaigimo.

816.3.6 Sportininkas turi atitikti naujoko ir CEI – žvaigždžių kvalifikacinius reikalavimus, kurie reikalaujami atitinkamame renginyje, kur reikalingas įrodantis dokumentas.

816.3.7 Sportininkas turi būti sėkmingai įveikęs bent 3 CEI 2* ar aukštesnio lygio varžybas.
816.3.8 Iš šių 3 CEI renginių, bent vienas turi būti ne mažesnis kaip 14 km/val. ir toks pat arba ilgesnės distancijos ir laiko, kaip 4* čempionatas pasiektas ne vėliau kaip 24 mėn. ir ne anksčiau kaip 60 dienų iki renginio, kuris numatytas pirmiausiai. Šis vienas jojimas turi būti atliktas su paskirtu sportininku, nebent jis yra J/YR elitinis ištvermės jojimo sportininkas.

 

Įrašai ir kvalifikaciniai įrodymai:

Patvirtinti įrašai turi būti numatyti raitelio/ žirgų rezultatų galutiniam įterpimui į FEI bazes/ pasus, kaip reikalaujama. Tačiau galutinė atsakomybė už įrodymą, lieka kiekvienam NF.

Vyresnieji.

Žirgai:

816.3.9 Žirgai turi būti baigę kvalifikacinį jojimą, pirmiausia, atitinkantį pradedantiesiems ir CEI-žvaigždžių reikalavimams, įskaitant atstumą, kurio sertifikato ir buvo siekta.

816.3.10 Žirgai turi būti sėkmingai įvykdę bent 3 CEI 2 * ar aukštesnio lygio varžybas

816.3.11 Iš šių 3 CEI renginių, bent vienas turi būti ne mažesnis kaip 14 km/val. ir toks pat arba ilgesnės distancijos ir laiko, kaip 4* čempionatas pasiektas ne vėliau kaip 24 mėn. ir ne anksčiau kaip 60 dienų iki renginio, kuris numatytas pirmiausiai. Šis vienas jojimas turi būti atliktas su paskirtu sportininku, nebent jis yra J/YR elitinis ištvermės jojimo sportininkas.

Vyresnieji.

Sportininkai:

816.3.12, Kad pasiektų vyresnę elitinę sportininkų klasę, sportininkas turi būti sėkmingai užbaigęs mažiausiai 10 CEI 3*, 160 km ar daugiau, varžybų. Kad palaikytų vyresnę elitinę sportininko padėtį, sportininkai turi sėkmingai užbaigti bent vienas CEI 3*, 160 km per kiekvienus nuoseklius 24 mėnesius, varžybas.

816.3.13 Jei sportininkas pažeidžia FEI bendrųjų nuostatų straipsnį ar FEI žirgų antidopingo ir vaistų kontrolės taisykles, jis automatiškai praranda elito statusą ir norint jį susigrąžinti privalo iš naujo užbaigti 10 CEI 3* varžybas, pradedant po sustabdymo arba po pagreitinto sprendimo užbaigimo.

816.3.14 Sportininkai turi turėti klasifikaciją, nubrėžtą bendrais bruožais naujokui ir CEI žvaigždei atitinkančius reikalavimus ir apimant atstumus, kurio gebėjimo pažymėjimo siekiama.

816.3.15 Sportininkai turi būti sėkmingai įvykdę bent 5 CEI 2 * ar daugiau varžybų.

816.3.16 Iš šių 5 CEI renginių, bent vienas turi būti įveiktas ne mažesniu greičiu kaip 14 km/val. ir toks pat arba ilgesnės distancijos ir laiko, kaip 4* čempionatas pasiektas ne vėliau kaip 24 mėn. ir ne anksčiau kaip 60 dienų iki renginio, kuris numatytas pirmiausiai. Šis vienas jojimas turi būti atliktas su paskirtu sportininku, nebent jis yra J/YR elitinis ištvermės jojimo sportininkas.

Įrašai ir kvalifikaciniai įrodymai:

Įrašai turi būti pateikti raitelio/ arklio rezultatų pateikimui į FEI duomenų bazę/pasą. Už šių duomenų tikrumą atsako kiekvienas NF.

 

Straipsnis 817 – Kvietimai

817.1 CEI

Pareigūnų ir sportininkų skaičius, kurie gali konkuruoti kaip nariai ar neoficialios komandos išdėstyti oficialiame kvietime į Nacionalinę federaciją.

817.2 CEI , čempionatai ir Pasaulio jojimo žaidimai

Penki sportininkai ir septyni žirgai, nejodinėjantis komandos vadovas ir Vet. chirurgas kaip komandos veterinaras turi būti įtrauktas į Nacionalinę federaciją.

817.3 Padėjėjai – arklininkai

CEI, CEIO ir čempionatų Organizacinis komitetas turi skirti 2 prižiūrėtojus – arklininkus vienam žirgui.

817.4 Komandos ir privatūs asmenys

817.4.1 Komandos: Jei NF pradeda 3 ar daugiau derinių, tai visi rezultatai yra prieinami, kad sukurti savo komandos rezultatą ir už tai gauti individualų klasifikavimą ir apdovanojimą. Tik  aukščiausią vietą užėmę trys nariai gauna medalius, visi kiti sportininkai iš tos pačios komandos turi taip pat sėkmingai užbaigti varžybas.

Pasiekus tam tikrą rezultatą komandų klasifikacijoje, vėliau dėl individualaus raitelio klaidų esama klasifikacija gali būti pripažinta negaliojanti.

Toks komandos klasifikavimas nepaveiks atskirų kitų komandos narių.

817.4.2 Asmenys: Jei NF pradės mažiau kaip 3 deriniai, jie negalės dalyvauti kaip komanda, jie bus klasifikuojami atskirai.

817.4.3 Dėl komandų skaičiaus reikalingo čempionatuose remiamasi 108 str. Bendro reguliavimo reglamentas.

817.5 Išlaidos ir privilegijos

Pasaulinio ir žemyninio čempionato organizaciniai komitetai prisiima atsakomybę už atitinkamos kelionės ir pragyvenimo išlaidas (sportininkų, žirgų, jaunuolių, komandos narių, veterinarų, teisėjų ir t.t.), ir jie kviečiami dieną prieš pirmąją žirgo apžiūrą ir iki renginio pabaigos. Visa tai turi būti skelbiama tvarkaraščiuose.

 

Organizacinis pasaulio žirgų komitetas sporto žaidynėse turi prisiimti visą atsakomybę už sportininkų, žirgo, jaunuolių ir komandos atstovų (veterinarų ir kt.) pragyvenimo išlaidas ir turi būti kviečiami dieną prieš pirmąją žirgo apžiūrą ir iki renginio pabaigos. Visa tai turi būti skelbiama tvarkaraščiuose.

 

818 straipsnis – Įrašai/ paraiškos

818.1 Žirgų skaičius, kuris gali dalyvauti renginyje turi būti įtrauktas į grafiką.

818.2 Visi sportininkai, pakviesti ar apdovanoti tarptautiniame renginyje, privalo būti atliktas įrašas jų NF. Visi užsienio sportininkai atrinkti savo NF turi būti pripažįstami OC. OC negali priimti jokių kitų įrašų.

818.3 NF gali įtraukti sportininką į FEI pasaulio čempionatą tik tuo atveju, jei jis yra kvalifikuotas ir taip nusprendžia Techninis komitetas.

818.4 Jokiomis aplinkybėmis OC negali apriboti dalyvių skaičiaus, jei jie atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus.

818.5 Prieš pradedant FEI čempionatą turi būti pateikti įrašai apie privalomąjį 3 etapų nurodymą pagal šio str. 818.5.1, 818.5.2 ir 818.5.3.

818.5.1 Įrašai turi pasiekti Organizacinį komitetą 8 savaitės iki renginio pradžios. Tai reiškia, kad NF turi aiškų ketinimą siųsti sportininkus dalyvauti čempionate. Jie turi nurodyti siunčiamą asmenį, komandą ar asmenį ir komandą dalyvausiantį renginyje.

818.5.2 Paskirtieji įrašai turi pasiekti Organizacinį komitetą bent 4 savaitės iki renginio pradžios  ir turi būti sudarytas sąrašas su sportininkų ir žirgų vardais, kuriuos NF ketina siųsti į čempionatą. Nominuotų sportininkų ir žirgų įėjimų skaičius neturi viršyti skaičiaus dukart nei nurodyta tvarkaraštyje. NF, kurie nėra nominuoti ir kieno pasiteisinimas nėra priimtinas, turi būti pranešta OC, generaliniam sekretoriui, FEI teisėjui pasiteisinimo apsvarstymui.

818.5.3 Aiškūs įrašai turi pasiekti organizacinį komitetą vėliausiai 4 dienos prieš renginį. Tai paskutinė sportininkų ir žirgų galimybė dalyvauti čempionate. Įrašai negali viršyti nurodytų numerių ir turi būti pasirinkti pagal sąrašą. Jei buvo atlikti visi parengiamieji darbai, tai organizacinis komitetas, gali priimti greitąjį sprendimą dėl dalyvių.

818.6 Į žirgų priėmimo formą turi būti įtrauktas vardas, veislė, lytis, amžius, spalva, gimimo šalis, dabartinė pilietybė, paso numeris ir, jei reikia, kvalifikacija.

818.7 Jei NF siunčia daugiau sportininkų ir žirgų negu nurodyta nominaciniame įraše, OC neprivalo leisti jiems dalyvauti renginyje.

818.8 Renginio metu sportininkas gali atšaukti savo žirgus iš varžybų, tačiau negali pridėti, jei jie ankščiau nebuvo įtraukti į sąrašą ir patvirtinti OC ir varžybų teisėjų komisija.

818.9 Jei komanda nebegali išeiti į trasą, privaloma informuoti OC.
818.10 Komandos ir atskiri sportininkai, kurie buvo įtraukti NF į renginį ir nebegali dalyvauti be pateisinamos priežasties, privalo pranešti Užsienio teisėjams ir Techninio delegato generaliniam sekretoriui. Konkuravimas kitame renginyje, kuris vyksta tuo pačiu metu, nėra pateisinama priežastis dėl neatvykimo.

818.11 NF negali padaryti  įrašo, diskvalifikacijos tam pačiam sportininkui/ žirgui už tą pačią klaidą varžybų metu.

818.12 Po atsitraukimo, ar neatvykimo į renginį sportininkas privalo padengti OC patirtą finansinę žalą ( t. y. arklidžių ir viešbučio išlaidas).

818.13 Sportininkas negali konkuruoti su daugiau kaip 1 žirgu jokiame Ištvermės jojime.

818.14 Čempionatuose, galima turėti atsarginių žirgų tiek, kiek leidžia OC. Visi atsarginiai žirgai turi būti įtraukti į sąrašą.

 

Straipsnis 819 – Pradžios deklaracija

CEI 1*, 2*, 3*

819.1 Sportininkas gali turėti vieną atsarginį žirgą lenktyniavimui, patvirtintą OC (su patvirtintu aiškiu FEI sąrašu). Atsarginiai žirgai turi būti tinkamai įvesti į čempionatą po sportininko vardu ir antru stojamuoju mokesčiu, kurį nustato OC, apmoka sportininkas.

819.1.1 Raitelis gali atvesti abu žirgus į pirmąją risnojimo patikrą, kurie įrašyti po jo vardu. Jei varžyboms žirgas įrašytas daugiau nei po vienu raiteliu, tai žirgas risnos tik vieną kartą.

819.1.2 Nedelsiant po žirgų apžiūros, kiekvienas sportininkas turi pateikti varžybų teisėjui žirgų vardus, kurie dalyvaus varžybose.

819.1.3 Sportininkas atsakingas, kad žirgas būtų deramai prižiūrimas visomis dienomis.

819.2 CEI ir čempionatai

819.2.1 Komandos vadovas turi raštu pateikti Organizaciniam sekretoriui, sportininkų ir žirgų vardus įtrauktus į oficialius startavimo tvarkaraščius. Po pateikimo gali praeiti nuo 1 iki 3 valandų, nuo pirmojo patikrinimo.
819.2.2 Kiekvienas komandos vadovas atsakingas, kad užtikrintų deramą priežiūrą visą laiką čempionato metu.

819.3 Keitimai
819.3.1 Keitimas po aiškaus įrašo: Po to kai buvo atliktas raitelio/ žirgo prirašymas, pakeitimas gali būti atliekamas tik gavus raštišką OC ir NF sutikimą. Visi pakeisti sportininkai ir žirgai turi būti tinkamos kvalifikacijos (str. 816.3)

819.3.2 Keitimas nelaimingo įvykio ar ligos atveju: Jei taip nutiko, tai šis sportininko ar žirgo keitimas galimas 2 valandos iki varžybų pradžios. Privaloma laikytis ir kitų keliamų reikalavimų;

1) Pripažinto gydytojo, veterinaro pažymėjimas apie žirgo fizinę būklę;

2) Varžybų teisėjų komisijos prezidento leidimas.
819.3.3 Sportininkas ir/ ar žirgas arba abu gali būti pakeisti kito sportininko ar žirgo/ arba sportininko ir žirgo, tik to dueto, kuris sėkmingai perėjo pirmąją žirgo apžiūrą.

819.3.4 Bet kokiame čempionate ar kitose CEI 4* jojimuose, žirgai gali būti pakeisti nacionalinės federacijos sportininko su žirgu, kuris yra įtrauktas į Nacionalinės federacijos dalyvių sąrašą ir turi tinkamą kvalifikaciją ( str. 818).

III SKYRIUS. APŽIŪRA, TIKRINIMAS, VAISTŲ KONTROLĖ

                                                      
Straipsnis 820 – Veterinarinė kontrolė

 820.1 Veterinarinė komisija turi visišką kontrolę visais klausimais susijusiais su žirgų gerove.

820.2 FEI Veterinarinis reglamentas taikomas visiems tarptautiniams ištvermės jojimams.

820.3 Patikrinimai ir apžiūros yra privalomos, kurie nustatyti atsižvelgiant į gyvūnų sveikatą, saugumą ir gerovę.

820.4 Sprendimas, kurį priėmė varžybų  teisėjas remiantis veterinaro diagnoze, yra galutinis ir neskundžiamas. Varžybų  teisėjas privalo nurodyti priežastis, kodėl imtasi vienų ar kitų veiksmų.

820.5 Jei žirgas miršta bet kuriuo metu tarp pirmojo ir galutinio patikrinimų, užsienio veterinarijos delegatas padeda varžybų  teisėjui parašyti ataskaitą ir nurodyti priežastis Nacionalinei šalies federacijai, kurioje tai nutiko. Tai privalo būti užregistruota FEI Veterinarijos komiteto aplinkybių apžvalgai.

820.6 Jei žirgas miršta varžybų metu ( žr. FEI veterinarijos reglamentas), žirgo NF turi parašyti pranešimą FEI veterinarijos komitetui dėl apžvalgos.

820.7 Tik sportininkai, kurių žirgai praėjo visus patikrinimus ir tyrimus gali būti įtraukti į galutinį prizininkų sąrašą.

820.8 Po kiekvienos Ištvermės jojimo čempionato žirgo apžvalgos, įrašomas nujotas atstumas iki artimiausio veterinarijos punkto, medžiagų apykaita, šlubavimas, gydymas vietoje, kreipimasis į ligoninę, privalomi poilsio tarpai ir kiti komentarai, kad apsaugoti žirgą ir jo gerovę. Veterinarinė komisija visa tai turi įrašyta į žirgo pasą ir nacionalinį federacijos žurnalą. Tik vet. delegatas, varžybų teisėjų prezidentas ir apeliacinis komitetas gali padaryti išrašus.

820.9 Visa tinkama informacija, reikalinga apžiūrai ir patikrinimui, turi būti registruojama atskirai veterinaro išrašuose kiekvieno etapo metu ir turi būti prieinami visų sekančių patikrinimų metu. Šie dokumentai išrašomi elektroniniu būdu (su kopija). Sportininkai turi teisę pamatyti ir kopijuoti įrašus susijusius su jų žirgu iškart po vet. patikrinimo. Organizacinis komitetas saugo žirgo Vet. korteles. Žirgų vet. kortelės, kuriems buvo reikalingas invazinis gydymas, turi būti siunčiamos FEI užsienio veterinarų delegacijai, kartu su pateiktomis gydymo detalėmis.

820.10 Atvykimo laikas vet. patikrai turi būti registruojamas ir turi būti laikomasi patvirtinto Vet. komisijos grafiko. Privaloma valdyti žirgą vet. vartuose ir apžiūros zonoje, kai sportininkas nusprendžia, kad žirgas pasirengęs vet. patikrinimui. Kai sportininkai įveda žirgą į kontrolės zoną, veterinaro nurodymu žirgas turi vienodu tempu judėti į priekį. Daugiausiai 3 žmonės gali lydėti žirgą į vet. patikrą, šis skaičius gali būti apribotas varžybų teisėjo sprendimu. Papildomai, čempionatuose ir CEIO, komandos veterinaras ir komandos vadovas turi prieigą prie veterinaro vartų varžybų metu ir turi pranešti jų buvimą PGJ.

820.11 Per šį periodą žirgas gali būti tikrinamas daugiau nei vieną kartą, jei vet. komisija ir teisėjai taip nusprendžia. Norint tęsti, vertinami šie žirgo parametrai: širdies plakimo ritmas, medžiagų apykaitos stabilumas ir eisena.

820.12 Šie širdies ritmo atkūrimo, medžiagų apykaitos stabilumo ir patikimumo patikrinimai turi būti atliekami vienu metu ir žirgas turi atitikti minimalius Žvaigždžių lygio reikalavimus. Jei matomi pasikeitimai nuo prieš tai atliktos apžiūros, privaloma apie tai pranešti varžybų teisėjui.

820.13 Žirgas pilnai atitiko širdies dūžių parametrus nuo pateikimo vet. komisijos patikrai iki tam tikro laiko. Per uždelstą laiką bus tikrinami kiti aspektai.

820.14 Techninis delegatas ir varžybų teisėjas kartu su Vet. komisija gali nuspręsti ar pakeisti nustatytą atstumą dėl nepalankių oro sąlygų ar kitu nenumatytų atvejų. Pakeitimai turi būti paskelbti visiems sportininkams ir komandos vadovams iki atitinkamo etapo pradžios.

820.15 OC, TD, Vet. komisijos prezidentas, Užsienio vet. delegatas  ir varžybų teisėjų prezidentas privalo numatyti tinkamą reabilitaciją ir vet. gydymo kontrolę. CEI 4* renginiuose ir čempionatuose medicininė vaistinėlė ir visi svarbūs aparatai turi būti vietoje. Šie susitarimai turi būti aiškiai pateikti tvarkaraštyje ir patvirtinti techninio delegato prieš pirmąjį patikrinimą. Po pirmojo patikrinimo Vet. komisijos prezidentas, užsienio vet. delegatas konsultacijoje su varžybų teisėju gali rekomenduoti keisti gydymo priemones, įskaitant veterinarijos komisijos narius ar tvarkaraščių prieinamumą. Tokiam sprendimui turi pritarti veterinaro licenziją turintis žmogus.

 

821 straipsnis – Veterinarinė patikra ir žirgų egzaminavimas

 

821.1 Veterinarinė patikra

821.1.1 Pirmoji patikra atliekama, kiek įmanoma greičiau po to, kai žirgas atvyksta į arklides ir prieš žirgams patenkant į numatytas arklides.

821.1.2 Patikrą turi atlikti paskirtas oficialus veterinaras, kurį skiria OC, jei negalima, Vet. chirurgas. Kai įmanoma PGJ ir FVD turi dalyvauti apžiūroje.

821.1.3 Pirmiausia siekiama nustatyti žirgo tapatybę (pasas, registracijos dokumentai ir t.t.) ir, antra, nustatyti bendrą žirgo sveikatą. Abejotinais atvejais turi būti pranešta užsienio vet. delegatui ir varžybų teisėjui, bet kokiu atveju ne vėliau kaip likus valandai iki pirmojo patikrinimo.

821.1.4 Šie CEI tyrimai gali būti atlikti kartu su pirmuoju patikrinimu.

821.1.5 CEIO varžybose ir čempionatuose, šie tyrimai turi būti atliekami atskirai ir iš anksto, kad būtų galima išvengti žirgų karantino. OC turi pateikti žirgams tinkamas patalpas karantinui.

 

821.2 Žirgo patikrinimai

821.2.1 Pirmasis patikrinimas: Jis turėtų vykti dieną prieš konkurso pradžią ir jį turėtų atlikti Vet. komisija kartu su varžybų teisėju. Ji vykdoma pagal visus patikrinimų standartus, kaip nurodoma toliau, siekiant įtraukti: padažnėjusį širdies rimtą, kvėpavimo takus, bendrąją sveikatos būklę, medžiagų apykaitos sutrikimus, eiseną, skausmus, plėštines žaizdas ir t.t. bei  kitus aktualius klausimus, kurie laikas nuo laiko gali būti įtraukti į veterinarines korteles.

821.2.2Paprasti patikrinimai: Tie patys standartai taikomi sprendžiant tinkamumą tęsti varžybas, t.y. medžiagų apykaita, širdies ritmas, eisena.

821.2.3 Širdies ritmo vertinimo protokolas

Visi širdies ritmo normos vertinimai turi būti atliekami FEI vet. komisijos narių.

Stetoskopas:

 1. Širdies ritmas yra vienas svarbiausių parametrų, kuris nagrinėjamas ir fiksuojamas apžiūros metu. Tai esminis kriterijus norint įvertinti žirgo atsigavimo laiką ir gerą būklę.

 2. Visos pastangos dedamos, kad būtų galima tiksliai užfiksuoti širdies ritmą. Jei širdies ritmo nustatymas nepavyksta dėl judėjimo ar susijaudinimo, patikrinimas stabdomas ir iš naujo pradedamas, kai žirgas nusiramina.

 3. Maksimalus širdies rimtas gali siekti 64 dūžiai per minutę arba taip kaip nurodyta sąraše.

 4. Kai žirgas pristatomas apžiūrai, stetoskopas pritaikytas kairiajai krūtinės pusei, maždaug alkūnės lygmenyje.

 5. Egzaminuotojas turi nustatyti geriausią padėtį, kad išklausyti širdies dūžių, t.y. kai širdies dūžiai aiškiai ir garsiai girdimi.

 6. Laikmatis skaičiuojamas laiko skaičiavimui.

 7. Laikmatis įjungiamas išgirdus širdies dūžius ir pradedamas skaičiuoti su sekančiu širdies dūžiu. Laikmatis gali būti sustabdytas 15 s., jei skaičius yra 16 ar 30 s., jei skaičius yra 32 ar mažiau. Abiem atvejais širdies susitraukimų dažnis gali būti įrašytas 64 dūžiai per minutę arba mažiau. Tada patikrinimas gali būti baigtas.

 8. Jei širdies norma yra virš 16 ar 32 dūžių per 15 ar 30 s., atitinkamai ar jie girdima, kad dažniai yra nereguliarūs, sudėtinga išgirsti ar rodo ūžesius, skaičiavimas turi būti tęsiamas visą minutę. Žirgai gali būti pakartotinai patikrinami, kad įvertinti žirgo pajėgumus ruoštis varžyboms.

 9. Širdies atkūrimo indeksas (CRI) įrašomas kiekvienos apžiūros metu ir apima širdies dūžių registravimas pradžios patikrinimo ir praėjus 1 min. Po 40 m. risnojimo pirmyn ir atgal. Pradinis širdies ritmas nustatomas naudojant stetoskopą (kaip aprašyta viršuje) arba su patvirtinta elektronine širdies ritmo sistema.

 10. Antras širdies dūžių registravimas CRI turi būti su stetoskopu. Šio tyrimo metu širdies ritmas yra įrašinėjamas 1 min. ir širdies ciklas nagrinėjamas dėl bet kokių patologinių ženklų, kurie gali nurodyti žirgo sveikatos sutrikimus, kad jis negali tęsti varžybų. CRI yra skaitinis skirtumas tarp pirmojo ir antrojo širdies susitraukimų dažnio ir dalies medžiagų apykaitos tyrimo.

FEI patvirtinta elektroninė širdies ritmo stebėjimo sistema:

 1. Širdies ritmas yra vienas svarbiausių parametrų, kuris nagrinėjamas ir fiksuojamas apžiūros metu. Tai esminis kriterijus norint įvertinti žirgo atsigavimo laiką ir gerą būklę.

 2. Visos pastangos dedamos, kad būtų galima tiksliai užfiksuoti širdies ritmą. Jei širdies ritmo nustatymas nepavyksta dėl judėjimo ar susijaudinimo, patikrinimas stabdomas ir iš naujo pradedamas, kai žirgas nusiramina.

 3. Maksimalus širdies rimtas gali siekti 64 dūžiai per minutę arba taip kaip nurodyta sąraše.

 4. Kai žirgas pristatomas apžiūrai, stetoskopas pritaikytas kairiajai krūtinės pusei, maždaug alkūnės lygmenyje.

 5. Egzaminuotojas turi nustatyti geriausią padėtį, kad išklausyti širdies dūžių.

 6. Skaitytojui pradėjus pradedamas ir vertinimas. Sistema turi pateikti vertinimą kas 15 s., 30 s., 45 s., 60 s. Kiekvieno vertinimo metu širdies dūžių skaičius turi būti 64 dūžiai per minutę arba mažiau, kaip apibrėžta sąraše, tada vertinimas gali būti stabdomas ir įrašai įrašomi.

821.2.4 Pagal str. 821.4.1 ir 821.2.8 patvirtinimus, po tokio aukšto širdies ritmo turi sekti aukščiau minėti protokolai ir antras vertinimas, kad nedelsiant būtų priimtas sprendimas ir įvertintas kaip neatitinkantis reikalavimų.

821.2.5 Paprasti patikrinimai: Tie patys standartai taikomi sprendžiant tinkamumą tęsti varžybas, t.y. medžiagų apykaita, širdies ritmas, eisena.

821.2.6 Apžiūros etiketas: Varžybų teisėjai ir stiuardai atsakingi, kad apžiūros sritys būtų ramios sportininkams ir žirgams po intensyvaus lenktyniavimo. Tuo pačiu, sportininkas, jo komanda, savininkas, padėjėjai yra atsakingi už tai, kas vyksta žirgo patikrinimo, vertinimo metu. Todėl prastas žirgo prisistatymas nebus toleruojamas. Laikas nuo laiko FEI gali pateikti draudžiamų veiksmų sąrašą, kurio nesilaikant gali grėsti diskvalifikacija ar drausminės nuobaudos. Šis sąrašas nėra išsamus, todėl varžybų teisėjų ir stiuardų sprendimo privaloma laikytis (žr. Ištvermės jojimo taisyklės).

821.2.7 Privalomasis pakartotinis patikrinimas. Vet. komisija pasikonsultavusi su varžybų teisėju nustato, kuriems žirgams bus reikalinga privalomasis pakartotinis patikrinimas. Žirgas pristatomas ne vėliau kaip 15 min. iki numatyto pradžios laiko.

821.2.8 Prašomas pakartotinis patikrinimas: Veterinaras gali paprašyti, kad sportininkas pristatytų žirgą pakartotiniam patikrinimui, jei jis kelia abejonių, per išlaikymo laiką ir ne ankščiau nei 15 min. iki varžybų pradžios.

821.2.9  Vet. vartų apžiūra: Pirmasis privalomasis žirgo patikrinimas kiekvieno etapo pabaigoje.

821.2.10 Širdies ritmo pakartotinis patikrinimas: Jei žirgo širdies ritmas yra didesnis nei nustatyta normose, jis gali būti pasiūlytas pakartotiniam patikrinimui per nustatytą laiką.

821.2.11 Širdies susitraukimų dažnis: žirgui su neįprastai greitu širdies susitraukimo ritmu, greitesniu nei numatyta normose, gali būti uždrausta toliau tęsti varžybas, jei tam nepritaria varžybų teisėjas. Tokie sutrikimai privalo būti registruojami. Po antro pakartotinio patikrinimo veterinaras privalo nurodyti, kad žirgo širdies dūžiai yra dažnesni nei numatyta normose.

821.2.12 Kvėpavimo sistema: kvėpavimas turi būti normalus. Esant padažnėjusiam ar sulėtėjusiam kvėpavimui Vet. komisija turi teisę neleisti dalyvauti kituose etapuose.

821.2.13 Bendra būklė ir medžiagų apykaita: esant aukštai žirgo kūno temperatūrai draudžiama tęsti varžybas. Medžiagų apykaita: ji vertinama ir registruojama, rezultatai rodo tinkamumą tęsti varžybas, vertinant gleivinę, kapiliarų užpildymo laiką, hidrataciją, žarnyno veiklą, elgesį, širdies ritmo atgavimo laiką. Nepraėjus į kitą etapą dėl minkštųjų audinių sužalojimo ar kitų pažeidimų, šaukiama 3 veterinarų komisija, kuri slaptu balsavimu nuspręs praleisti į kitą etapą ar ne, ir informuos apie tai varžybų teisėją.

821.2.14 Eisena: Neteisingas žirgo risnojimas pirmoje ir paskutinėje apžiūroje. Žirgui gali būti uždrausta tęsti varžybas, jei ar bet kurioje apžiūroje varžybų metu, matomas, kuris neleidžia tęsti varžybų.

821.2.14.1 Apžiūra turi vykti ant lygaus, tvirto paviršiaus.

821.2.14.2 Jei po risnojimo veterinarui kyla klausimų dėl žirgo tinkamumo dalyvauti varžybose, turi būti atlikta pakartotinė patikra prie 3 vet. specialistų grupės. Po patikros veterinarai slaptu balsavimu spręs leisti ar uždrausti duetui tęsti varžybas ir praneš savo sprendimą varžybų teisėjui.

821.2.14.3 Bet kuris iš 3 veterinarų turi teisę reikalauti tolimesnio risnojimo iki slaptojo balsavimo, jei mato, kad yra būtinybė. Galutinis sprendimas remiasi balsų dauguma iš 3 veterinarų komisijos, kur sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.

821.2.14.4 Jei grupė iš 3 bandymų negali nustatyti (vienas vet. gydytojas, kiti du iš specialistų grupės) ar žirgas tinkamas konkuruoti, tai yra dėl netinkamo prisistatymo, tai žirgas bus pašalintas.

821.2.14.5 Bet kokios neįprastos žirgo eisenos ypatybės turi būti įrašytos į žirgo veterinarinę kortelę, ir turi būti sprendžiama ar dėl vienos ar kitos ypatybės gali grėsti pašalinimas.

821.2.15 Skausmingumas, įdrėskimai, žaizdos: bet koks įdrėskimas, žaizdos burnoje, ant galūnių ir kūno, įskaitant balno padarytus nutrynimus privalo būti registruojami. Jei dalyvavimas ar varžybų tęsimas gali bloginti žirgo sveikata, tai jis yra negalimas.

821.2.16 Batai ir kojos: Žirgai gali joti be batų, bet jei jie apauti, tai turi būti atlikta teisingai ir jie turi būti tinkamos būklės lenktyniavimui. Žirgai, kuriems yra apauti batai, pirmojo patikrinimo metu gali kirsti finišo liniją be vieno ar daugiau batų. Lygiapadžiai batai ir minkšti padukai yra leidžiami, tačiau visais laikais stebimi žirgo kojų pasikeitimai, kurie gali sukelti skausmą, o tai reiškia, kad žirgas nepajėgus ruoštis kitai fazei.

821.3 Individuali veterinarinė kortelė

Individualios veterinarinės kortelės išduodamos prieš pirmąją vet. patikrą ir pildoma po kiekvieno etapo.

821.4 Paskutinė apžiūra

Paskutinėje apžiūroje, pirmiausia žirgas turi 3 veterinarų komisijos akyse risnoti iki vartų. Specialistų grupės narys turi teisę paprašyti pakartoti bėgimą risčia dar iki balsavimo.

Paskutinėje apžiūroje, kuri vyksta po to, kai žirgas kerta finišo liniją, yra leistinas prisistatymas per tam tikrą laiko tarpą.

821.4.1 Norėdami gauti galutini veterinarinės patikros išrašą, žirgo širdies ritmas turi neviršyti 64 dūžių per minutę arba mažiau nei per 30 min. kirtus finišo liniją (arba parametrai, kurie nurodyti programoje). Žirgai, kurie neatitinka šių reikalavimų nebus klasifikuojami ir turės būti pakartotinai pristatyti veterinarinei patikrai per 30 min. nuo finišo kirtimo.

821.4.2 Bet kokiu atveju pulsas turi būti matuojamas ir registruojamas į veterinarinę kortelę per nurodytą laiką.

821.4.3 Paskutinė apžiūra turi nustatyti ar žirgas vis dar tinkamas tęsti varžybas, po tam skirto poilsio laiko. Apžiūra vykdoma tokiu pat būdu, kaip iki tol vykusios. Kiekvienas žirgas privalo būti aprašytas savo veterinarinėje kortelėje.

821.4.4 Visose ištvermės jojimo varžybose, kuriose jojama 160 km per vieną diena ar 100 km vidurkiu per dvi dienas, visi konkuruojantys žirgai turi išlikti stabiliame stovyje po finišo kirtimo, kai nustato veterinarijos komisija.

821.5 Kiti patikrinimai

Gali būti atliekami žirgų papildomi patikrinimai, bet kuriuo konkurso metu, varžybų teisėjui ar oficialiam veterinarui paliepus.

 

Straipsnis 822 – Geriausios būklės apdovanojimas

822.1 Organizacinis komitetas gali suorganizuoti Geriausios būklės apdovanojimą per visus FEI ištvermės jojimus.

822.2 Šio apdovanojimo tikslas – surasti žirgą, kurio būklė buvo geriausia baigus varžybas ir sukvalifikuoti geriausius žirgus (ne daugiau kaip 10 pirmųjų žirgų).

822.3 Žirgas gali būti įrašytas į geriausios būklės apdovanojimą, tik tuo atveju jei jis sėkmingai baigia jojimą.

822.4 Žirgai, kurie patenka į geriausios būklės apdovanojimą, dar varžosi iki prizo įteikimo už geriausios būklės apdovanojimą.

822.5 Sportininkai neprivalo įvesti savo žirgo į geriausios būklės apdovanojimą.

822.6 Procedūra, nustatyta Ištvermės jojimo taisyklėse, turi būti naudojama, kad nustatyti geriausios būklės apdovanojimą. Visi dalyviai siekiantys geriausios būklės apdovanojimo turi praeiti vaistų kontrolę.

 

Straipsnis 823 – Veterinarinis gydymas varžybų metu

Veterinarinis gydymas negali būti skiriamas žirgui varžybų metu be raštiško Veterinarijos komisijos sutikimo. Leistas gydymas neturi paveikti žirgo klasifikacijos (Žr. FEI veterinarijos nuostatus).

−        FEI veterinarinis reglamentas (laikantis visų vėliau skelbtų versijų, kurių nuostatai eis pirmiau).

 

Ištrauka iš veterinarinio reglamento

Str. 1046

Kontroliuojamų vaistinių medžiagų apdorojimas

 1. Kontroliuojamos vaistinės medžiagos, kaip išvardintos FEI žirgų draudžiamų medžiagų sąraše (EPSL), kurie yra sudaryti žirgams, kurie gali sukelti nepalankias analitinio rezultato priežastis pagal EADCMR.

 2. Varžybų metu gydymo ir palaikančios terapijos administravimas turi būti leistas pagal VC/VD, naudojant tinkamą vet. formą.

 3. Neleistinas draudžiamų medžiagų vartojimas.

 4. Gydymą ir palaikančią terapiją su šiom medžiagom, jei leistina, valdo tik FEI veterinarai.

Kritiniu atveju, kai žirgo gerovei gresia pavojus, gali būti skiriamas terapinis gydymas. Po tokio administravimo vet. forma 1 turi būti patiekta autorizavimui ir nustatymui, ar žirgas gali tęsti varžybas. Vet. forma 1 turi būti užbaigta iki paliekant renginio vietą ir iki pačio renginio pabaigos.

 1. Kontroliuojamo vaisto vartojimas gali būti leistinas tik išskirtiniu gydymo atveju, pagal šiuos dokumentus VR, EADCMR ir GR.

 2. Jokie sąnarių vaistai neleidžiami FEI varžybose.

 3. Gydymas prieš FEI varžybas (pvz.: transportavimas) gali būti leidžiamas naudojant atitinkamą vet. formą (pagal VR) prie VC/VD, jei reikalaujama, atvykus į renginį šis leidimas nebus išduodamas automatiškai, o bus pagal VC/VD nuožiūrą.

 4. Pagal žirgų gerovės kodeksą VC/VD visada privalo patikrinti vet. formą dėl vaistų prieš pasirodymą, ar tia neglai paveikti:

a)      Žirgo būklę konkuruojant;

b)      Sąžiningos konkurencijos;

c)      Žirgo ar sportininko gerovės.

 

 

IV SKYRIUS. PAREIGŪNAI IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBOSE

 

Kriterijai, susiję su paskyrimu, paaukštinimu ir padėties palaikymu visiems FEI Ištvermės jojimo pareigūnams bus teikiama informacija internete.

 

824 straipsnis - Pareigūnų pareigos

 FEI pasilieka teisę paskirti GJ prezidentą, užsienio teisėją, vet. komisijos prezidentą, užsienio vet. delegatą visose 3* varžybose ir visose CEIO varžybose. CEI 1*, 2* varžybose, ypatingomis aplinkybėmis, FEI turi teisę konsultuotis su organizaciniu komitetu, paprašyti kitokios patirties ir kompetencijos pareigūnų pagal pasiūlytą sąrašą.

Visose CEI 1*, 2*, 3* varžybose, FEI gali suteikti malonę pagal FEI bendruosius nuostatus str. 149.10, priklausantį prašymui gautam ir Nacionalinės federacijos, susijusį su sąlygų laikymusi, kaip nurodyta FEI ištvermės jojimo pakeitimuose/ pastabose.

 

FEI ištvermės jojimo pareigūnų kodeksas

 1. FEI ištvermės jojimo pareigūnai – pripažinti ištvermės jojime autoritetai, kurie turi žinių apie ištvermės jojimo FEI ištvermės jojimo taisykles ir yra kvalifikuoti tinkamai vertinti FEI tarptautines ištvermės jojimo varžybas. Jie visada atstovauja FEI.

 2. FEI ištvermės jojimo pareigūnai turi išvengti bet kokio faktinio ar numatomo interesų konflikto. Ištvermės jojimo pareigūnai privalo turėti neutralią, nepriklausomą ir teisingą poziciją, atsižvelgiant į sportininkus, savininkus, trenerius, organizatorius ir kitus pareigūnus ir juos integruoti į komandą. Finansiniai ir/ ar asmeniniai interesai negali daryti įtakos teisingam sprendimui.

Veiksmai, kurie gali privesti prie „piktnaudžiavimo tarnyba“ einant pareigas CEI, apima, bet neapibrėžia:

● Būti atsakingu komandos vadovu nacionalinio lygio nacionalinėse komandose ir būti atsakingu/ bendrai atsakingu už komandų atranką ir/ ar asmenų ar mokamąjį sportininko NF.

● Būti žirgo savininku/ bendraturčiu, kuris dalyvauja varžybose.

● Būti finansiškai priklausomu ar įgyti finansinę naudą iš savininkų, sportininkų, organizatorių ar kitų susijusių organizacijų.

● Turėti glaudžius santykius su sportininku.

● Nacionalistinis vertinimas.

 

Be to į pranešimo reikalavimus išdėstytus žemiau 7 punkte, ištvermės jojimo pareigūnas, atsakingas už aukščiau minėtą ar galimą „piktnaudžiavimą tarnyba“  ir situacijomis, kurios gali būti taip suprastos.

 

 1. Per ištvermės jojimo varžybas pareigūnai privalo būti punktualūs ir profesionalūs elgesio ir pareigų keliu.

 2. Ištvermės jojimo pareigūnas turi būti pasirengęs varžyboms, kuriose ruošiasi teisėjauti ir turi bendradarbiauti su organizatoriais ir jų kolegomis.

 3. Ištvermės jojimo pareigūnas turi turėti tinkamą aprangą ir nepamiršti, kad jis atstovauja FEI.

 4. FEI turi teisę imtis drausminančių veiksmų prieš ištvermės jojimo pareigūnus, kurie nesilaiko kodekso ir FEI taisyklių. Tokie drausminantys veiksmai gali susidėti iš :

1)      Įspėjamųjų laiškų;

2)      Laikino sustabdymo;

3)      Laikini/ nuolatinio pašalinimo iš FEI ištvermės jojimo pareigūnų sąrašo.

 1. Interesų konfliktas: ištvermės pareigūnai, kurie gali turėti realius ar suprastą interesų konfliktą, turi pranešti organizatoriams paskyrimo metu ar kai tik kyla interesų konfliktas, iki konkurencijos varžybų. Jei nustatomas piktnaudžiavimas tarnyba, atsižvelgiant į vertinimo komisijos prezidento nuomonę, atrodo, kad tai gali pakenkti varžybų vertinimui, ištvermės jojimo pareigūnas privalo užleisti savo noru užleisti vietą. Apie piktnaudžiavimą tarnyba turi būti paskelbta trumpoje pareigūnų ir sportininkų spaudos konferencijoje.

 2. Piktnaudžiavimas tarnyba: Jojimo federacijų tarnautojai, rėmėjai ir organizavimo komitetas negali veikti kaip FEI ištvermės jojimo pareigūnai per FEI ištvermės jojimo varžybas  organizuojamas per tą federaciją ar per rėmėjus ar organizacinį komitetą.

 3.  

Ištvermės jojimo pareigūnų dienpinigiai:

Dienos dienpinigiai nėra privalomi FEI ištvermės jojimo varžybose. Tačiau jokiam Vet. pareigūnui dienpinigiai (jei yra) negali viršyti daugiau kaip 500 Šveicarijos frankų (ar kitos lygiavertės valiutos).

 ● Dienos dienpinigių dydis (jei yra) turi būti raštu patvirtintas organizatorių prieš pritariant ir juos paskiriant.

● Informacija turi būti pateikta organizatoriams ar tokie dienpinigiai ir yra numatyti šalies vidaus renginiuose.

● Kelionės užmokestis pirmyn ir atgal į susitikimo vietas, turi būti aptartas tarp organizatorių ir ištvermės jojimo pareigūnų dar prieš kelionę.

● Iš anksto susitariama ir dėl pareigūnų apgyvendinimo bei maisto.

● Dienpinigių apmokėjimas už išlaidas bus grąžinamas tik po to, kai viskas bus pasibaigę ir visi rezultatai pasirašyti teisėjų prezidento.

●  Dovanomis ar kitokiais mokėjimais negalima atsiskaityti, galioja tik tai, kas išvardinta aukščiau.

Visi mokėjimai ištvermės jojimo pareigūnams turi būti atlikti organizatorių vardu, o ne rėmėjų ar kitų atstovų.

 

824.1 Varžybų teisėjas

824.1.1 Varžybų teisėjas prižiūri visą Organizacinio komiteto teisėjavimą, Veterinarų kontrolės punktualumą visų varžybų metu.

824.1.2 Organizacinis komitetas turi pasitelkti kitus pareigūnus, prižiūrėtojus, veterinarus, priimant sprendimus, tačiau paskutinį sprendimą priima varžybų teisėjas.

 

824.2 Techninis delegatas/ Trasos dizaineris

824.2.1 Techninis delegatas turi derinti veiksmus susijusius su trasos išdėstymu su trasos dizaineriu (jei toks paskirtas). 1*, 2* ir 3* varžybose techninis delegato atstovas gali veikti kaip trasos dizaineris. 4* čempionate FEI skiria FEI patvirtintą kurso dizainerį kartu su organizaciniu komitetu.

824.2.2 Techninis delegatas turi pritarti techniniams ir administraciniams rengimams: dėl tiesingo įėjimo, žirgų patikrinimų, apgyvendinimo.

824.2.3 Techninis delegatas praves instruktažą ir techninio personalo elgesį.

824.2.4 Techninis delegatas ištirs visus aspektus, praneš ir patars varžybų teisėjui bet kokiu klausimu, kuriuos jie turi priimti.

824.2.5 Techninis delegatas prižiūri techninio ir administracinio elgesio taisykles ir pataria varžybų teisėjui, Vet. komisijai ir organizaciniui komitetui.

824.2.6 3* ir žemesnio rango varžybose techninis delegatas, jei yra tinkamos kvalifikacijos, gali patarti GJ.

824.2.7 Per 4* varžybas techninis delegatas turi būti iš užsienio.

 

824.3 Veterinarinė komisija

824.3.1 Veterinarinė komisija turi visišką kontrolę dėl visų reikalų susijusių su žirgais: saugumo, sveikatos, jų gerovės. FEI veterinarijos reglamentai taikomi visoms ištvermės jojimo varžyboms.

824.3.2 Veterinarijos komisijos prezidentas ir užsienio veterinarijos delegatas turi konsultuotis su OC ir TD, kuo ankščiau dėl veterinarinių vartų planavimo ir kitų žirgų saugumo reikalavimų varžybų metu.

824.3.3 Per 1* varžybas veterinarinės komisijos prezidentas bus atsakingas už pareigas, kurias paprastai eina užsienio veterinarijos delegatas.

824.4 Vyriausias stiuardas

824.4.1 Jis atsakingas už viso renginio organizavimą.

824.4.2 Vyriausias stiuardas turi garantuoti visišką saugumą, užtikrinti, kad stiuardai yra kiekvienuose veterinarijos vartuose ir trasoje.

824.4.3 Vyriausias stiuardas padeda OC, varžybų teisėjui ir Techniniui delegatui garantuoti užtikrinti sklandų bėgimą visą renginio laikotarpį (t.y. atidarymo ar baigiamosios ceremonijos metu, ar bet kuriuo varžybų metu).

824.4.4 Vyriausias stiuardas yra atskingas už bendrą dalyvių saugumą ir gerovę varžybų metu.

824.4.5 Vyriausias stiuardas palaiko glaudžius ryšius su varžybų teisėjų prezidentu, Techniniu delegatu ir veterinarijos komisijos prezidentu ir turi konsultuotis su OC ir TD, kuo ankščiau dėl varžybų organizavimo.

 

824.5. Apeliacinis komitetas: jo taisyklės yra tokios, kokios nustatytos Bendrosiose taisyklėse ir Veterinarijos reglamente.

 

824.6 Nepriklausomi valdymo patarėjai (IGAs)

824.6.1. Visose FEI ištvermės jojimo varžybose FEI turi teisę paskirti nepriklausomą valdymo patarėją dalyvaujantį varžybose, kad praneštų FEI varžybų organizatoriams apie vietas, trasas, sritis, kad įvertintų ir numatytų pakeitimus.

824.6.2The FEI will meet the costs of the IGAs to attend such chosen Events other than accommodation costs to be met by the Organising Committee and the IGAs are at no time acting

Officials at the Event but are availableto provide expert guidance or assistance if so required.

824.6.3 IGAs yra skiriami 2 kartus per metus, pagal FEI (žiūrėti rekomendacijas). FEI paskiria vet. IGAs ir ne vet. IGAs. Per laikotarpį IGAs negali prisiimti kitų FEI pareigų.

 

Straipsnis 825 – Reikalavimai pareigūnams tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose

 

825.1 Pasaulio čempionatai

825.1.1 Varžybų teisėjų komisija turi būti sudaryta iš prezidento ir mažiausiai 4 narių, pasirinktų iš FEI ištvermės jojimo teisėjų sąrašo, iš kurių vienas turi būti užsienio paskirtas FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius reitingavimo reikalavimus ištvermės jojimo teisėjams.

825.1.2 Veterinarijos komisija turi susidėti iš prezidento, užsienio veterinarijos delegato ir vieno papildomo veterinaro 15 – ai žirgų, minimaliai 5 komisijos nariai, apimant PVC ir FVD. Ne mažiau kaip pusė narių turi būti užsieniečiai, pasirinkti iš FEI ištvermės jojimo veterinarų sąrašo, paskirto FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius reitingavimo reikalavimus ištvermės jojimo veterinarams.

825.1.3 Ištvermės jojimo veterinarijos gydymo pareigūnai (EVT) turi būti patvirtinti FEI veterinarijos gydymo pareigūnų konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir FEI veterinarijos komitetu. Čia turi būti mažiausiai 1 EVT dvidešimčiai konkūruojančių žirgų. Bent 50 % EVT turi turėti patirties CEI varžybose, čempionato lygiu.

825.1.4 Užsienio techninis delegatas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo techninio delegato paskirto FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC, ir atitinka visus ištvermės jojimo techninio delegato reitingavimo reikalavimus.

825.1.5 Vyriausias stiuardas privalo būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo vyriausiųjų stiuardų sąrašo, kurį pateikė OC.

825.1.6 FEI patvirtina, kad trasos dizaineris turi būti paskirtas FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC.

825.1.7 Apeliacinis komitetas: Taikomos bendrosios nuostatos, pvz. apeliacinis komitetas yra privalomas ir yra skiriamas FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo  komitetu ir OC.

 

825.2 CEIO regioniniai žaidimai ir žemyniniai vyresniųjų, jaunųjų raitelių ir vaikų čempionatai bei kitos CEI 4* ištvermės jojimo varžybos.

825.2.1 Varžybų teisėjų komisiją turi sudaryti prezidentas ir mažiausiai 3 nariai, pasirinkti iš FEI ištvermės jojimo teisėjų sąrašo, kur vienas turi būti iš užsienio, paskirtu FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo teisėjų reitingavimo reikalavimus.

825.2.2 Veterinarijos komisija turi susidaryti iš prezidento, užsienio veterinarų delegato ir vieno papildomo veterinaro daugiausiai 15 žirgų, mažiausiai gali būti 5 nariai, įtraukiant prezidentą ir FVD.

Ne mažiau kaip pusė tarybos narių privalo būti iš užsienio ir iš FEI ištvermės jojimo veterinarų sąrašo parinkto FEI konsultuojantis su ištvermės jojimo komitetu ir OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo veterinarų reitingavimo reikalavimus.

825.2.3 CEI 4* varžybose EVT renginio vietoje turi būti paskirtas, FEI patvirtintas veterinarijos gydytojas FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo komitetu ir FEI ištvermės jojimo veterinarijos komitetu. Bent 50 % EVT turi turėti patirties CEI varžybose, čempionato lygiu.

825.2.4 Užsienio techninis delegatas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo techninio delegato sąrašo, kurį skiria FEI pasitarusi su  FEI ištvermės jojimo komitetu ir OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo techninio delegato reitingavimo reikalavimus.

825.2.5 FEI patvirtino, kad trasos dizaineris yra reikalingas, jį skiria OC.

825.2.6 Vyriasias stiuardas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo vyriausiųjų stiuardų sąrašo, kurį skiria OC.

825.2.7 Apeliacinis komitetas: Taikomos bendrosios nuostatos, pvz. apeliacinis komitetas yra privalomas ir yra skiriamas FEI konsultacijoje su FEI ištvermės jojimo  komitetu ir OC.

 

825.3 CEI 3* ištvermės jojimo varžybos

825.3.1 Varžybų teisėjų komisija turi susidaryti iš prezidento ir užsienio teisėjo, pasirinkto iš OC paskirto FEI ištvermės jojimo teisėjų sąrašo, daugiausiai 30 įrašų. Papildomas komisijos narys yra reikalingas kiekvienam papildomam 30 įėjimų ir daugiausiai 4 teisėjai įtraukiant prezidentą. Kiti nariai, jei tokių yra, gali būti Nacionaliniais ištvermės jojimo teisėjais, skirtais OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo teisėjų reitingavimo reikalavimus.

825.3.2 Veterinarinė komisija  turi susidėti iš prezidento ir 2 narių iš FEI ištvermės jojimo veterinarų sąrašo paskirto OC. Vienas jų turi būti užsienietis. Mažiausiai turi būti vienas veterinaras 20 konkuruojančių žirgų. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo veterinarų reitingavimo reikalavimus. Visi kiti nariai turi būti patyrę  ištvermės jojimo veterinarai paskirti OC.

825.3.3 Turi būti mažiausiai 1 EVT renginio vietoje, kurį paskiria pagal FEI pateikta veterinarijos gydytojų sąrašą, 30 konkuruojančių žirgų.

825.3.4 Techninis delegatas turi būti sudarytas iš FEI ištvermės jojimo techninio delegato sąrašo pateikto OC ir turi atitikti visus ištvermės jojimo techninio delegato reitingavimo reikalavimus. Techninis delegatas gali veikti kaip Vyriausioji komisija prasidėjus varžyboms.

825.3.5 Vyriausias stiuardas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo vyriausiųjų stiuardų sąrašo, kurį skiria OC.

825.3.6 Apeliacinis komitetas nėra reikalingas.

 

825.4 CEI 1* ir 2* ištvermės jojimo varžybos

825.4.1 CEI 1*: Varžybų teisėjų komisija turi susidėti iš prezidento,kuris turi atitikti ištvermės jojimo teisėjo reitingavimo reikalavimus. Pareigūnas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo tiesėjų sąrašo, kurį patiekia OC ir kuris turi būti ne ilgesnis nei 30 kandidatų. Papildomas komisijos narys reikalingas visiems papildomiems 40 įrašų, gali susidaryti daugiausiai iš 4 teisėjų, apimant ir prezidentą. Kiti nariai, jei jų yra, turi būti patyrę nacionaliniai teisėjai.

825.4.2 Veterinarijos komisija turi susidėti iš FEI prezidento ir mažiausiai 2 narių, kurie gali būti nacionaliniai ištvermės jojimo veterinarai. Visi kiti nariai turi būti patyrę  ištvermės jojimo veterinarai paskirti OC.

825.4.3 CEI 1* varžybose turi būti mažiausiai 1 oficialus ištvermės jojimo veterinaras (EVT) iš FEI sąrašo, kur konkuruoja 50 žirgų.

825.4.4 Techninis delegatas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo techninio delegato sąrašo patvirtinto OC, kur nariai atitinka visus keliamus reikalavimus į techninio delegato vietą. Techninis delegatas gali veikti kaip varžybų teisėjas prasidėjus varžyboms.

825.4.5 Vyriausiasis stiuardas turi būti pasirinktas iš FEI vyriausiųjų stiuardų sąrašo, kurį paskiria OC.

825.4.6 Apeliacinis komitetas nėra reikalingas.

825.4.7 CEI 2*: Varžybų teisėjų komisiją turi sudaryti prezidentas, kuris privalo atitikti ištvermės jojimo teisėjui keliamus reikalavimus. Jis turi būti pasirinktas iš ne daugiau kaip 20 FEI ištvermės jojimo teisėjų sąrašo, kurį paskiria OC. Kiekvienas papildomas komisijos narys privalomas papildomam 20 narių įrašui. Kiti nariai, jei jų yra, turi būti patyrę nacionalianiai teisėjai.

825.4.8 Veterinarinė komisija  turi susidėti iš prezidento ir 2 narių iš FEI ištvermės jojimo veterinarų sąrašo paskirto OC. Visi nariai turi atitikti tuo metu einamuosius ištvermės jojimo veterinarų reitingavimo reikalavimus. Vienas jų turi būti užsienietis. Visi kiti nariai turi būti patyrę  ištvermės jojimo veterinarai paskirti OC.

825.4.9 CEI 2* varžybose turi būti mažiausiai 1 oficialus ištvermės jojimo veterinaras (EVT) iš FEI sąrašo, kur konkuruoja 50 žirgų.

825.4.10 Techninis delegatas turi būti pasirinktas iš FEI ištvermės jojimo techninio delegato sąrašo patvirtinto OC, kur nariai atitinka visus keliamus reikalavimus į techninio delegato vietą. Techninis delegatas gali veikti kaip varžybų teisėjas prasidėjus varžyboms.

825.4.11 Vyriausiasis stiuardas turi būti pasirinktas iš FEI vyriausiųjų stiuardų sąrašo, kurį paskiria OC.

825.4.12 Apeliacinis komitetas nėra reikalingas.

 

V SKYRIUS. APDOVANOJIMAI IR APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJA

 

Straipsnis 826 - Apdovanojimai

826.1 Apdovanojimai turi būti skirti visiems sportininkams, kurie sėkmingai įveikė trasą.

826.2 Nėra minimalaus įvertinimo Ištvermės jojimo apdovanojimui gauti.

826.3 Piniginės premijos skirstymas – kreiptis į FEI Bendruosius nuostatus.

 

Straipsnis 827 - Apdovanojimų ceremonijos

Veterinarijos komisija turėtų atmesti netinkamus žirgus iš dalyvių apdovanojimo ceremonijos.

 

1*

Varžybų teisėjų komisija

Techninis delegatas

Vet. komisija

 

Gydymo veterinaras

Vyr. stiuardas

Prezidentas

 

Prezidentas

2 nariai

 

Prezidentas

2* ir daugiau

2* ir daugiau

3* ir daugiau

 

2*

2*

2*

Varžybų teisėjų komisija

Techninis delegatas

Vet. komisija

 

Gydymo veterinaras

Vyr. stiuardas

Prezidentas

 

Prezidentas

2 nariai

 

Prezidentas

3* ir daugiau

3* ir daugiau

2* ir daugiau

 

3*

3*

3*

Varžybų teisėjų komisija

 

Techninis delegatas

Vet. komisija

 

Gydymo veterinaras

Vyr. stiuardas

Prezidentas

Užsienio teisėjas

 

Prezidentas ir/ arba FVD 2 nariai

 

Prezidentas

4*

3* ir daugiau

4* ir daugiau

4*

3* ir daugiau

4*

4*

4*

Varžybų teisėjų komisija

 

 

Techninis delegatas

Vet. komisija

 

Gydymo veterinaras

Vyr. stiuardas

Prezidentas

Užsienio teisėjas

Nariai

 

Prezidentas ir FVD

Specialistų grupė

 

Prezidentas

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

Pokategorės

 

 

 KVIETIMAS

 

                      Maloniai kviečiame 2013 m. lapkričio 16   d. dalyvauti  Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos organizuojamame – „Lietuvos arabų veislės žirgų palyginamajame vertinime “, kuris vyks UAB “Lietuvos žirgynas”, Žirgų g. 12, Riešė, Vilniaus raj.                                                                                                                                                                                                                                       

PROGRAMA             

2013 metų lapkričio 16 d. (šeštadienis)

9.00 – 10.30 Žirgų dokumentų sutikrinimas lyginamajam vertinimui.

11:00 –Arabų veislės žirgų pristatymas palyginamajam vertinimui (1 – 11 grupės).

13:00 - Pietų pertaukėlė.

13:45 - Arabų veislės žirgų pristatymo palyginamajam vertinimui tęsimas.

16:00 – WAHO pereinamojo prizo įteikimas, renginio uždarymas.

 

ŽIRGAI PALYGINAMAJAM VERTINIMUI PRISTATOMI ŠIOSE GRUPĖSE:

 

1 gr. – Eržiliukai – 1 metų (2012 metų gimimo);

2 gr. – Eržiliukai – 2 metų (2011 metų gimimo);

3 gr. – Eržiliukai – 3 metų (2010 metų gimimo).

 

4 gr. – Kumelaitės – 1 metų (2012 metų gimimo);

5 gr. – Kumelaitės – 2 metų (2011 metų gimimo);

6 gr. – Kumelaitės – 3 metų (2010 metų gimimo).

 

7 gr. – Kumelės – 4-6 metų (2009-2007 metų gimimo) ;

8 gr. – Kumelės – 7-10 metų (2006-2003 metų gimimo);

9 gr. – Kumelės –11 metų ir vyresnės (2002 metų  gimimo ir vyresnės) ;

 

10 gr. Eržilai – 4-8 metų (2009 – 2005 metų gimimo);

11 gr. Eržilai – 9 metų ir vyresni (2004 metų gimimo ir vyresni).

 

KAIP BUS ATLIEKAMAS PALYGINAMASIS VERTINIMAS:

 

Bus atliekamas arabų veislės arklių palyginamasis vertinimas pagal anksčiau minėtas grupes ir rezultatai surašomi į nustatytą formą (1 lentelė).

Iš pradžių į maniežą įvedami 1 grupės arabų veislės arkliai - 1 metų eržiliukai ir vedami ratu. Vertintojams juos apžiūrėjus, jie išvedami iš maniežo ir įvedamas vertinimui pirmas minėtos grupės eržiliukas (pagal iškabintą sąrašą).

Jis pastatomas (1 schema – a) prieš lektorius - vertintojus šonu, laikantis saugaus atstumo. Vertintojams jį įvertinus ir paprašius, jis vedamas nuo vertintojų tiesiai žingsniu pirmyn ir atgal (1 schema - b), po to risčia pirmyn, atgal (žmogus neužstoja žirgo). Po to eržiliukas vedamas į kairę pusę (1 schema – c) žingsniu du ratus ir po to risčia du ratus. Vertintojams pasakius, paleidžiamas laisvėje.

1 schema

                                  Vertintojai

 

 

Tokiu būdu atliekamas palyginamasis vertinimas  visų grupių arabų veislės arkliams.

Palyginamojo vertinimo metu iš 1 - 3 grupių nustatoma po 2 geriausius arabų veislės arklių eržiliukus, iš nustatytų geriausių - eržiliukų čempionas, rezervinis čempionas.

Apdovanojimai : čempionas  - 300L, taurė;  rezervinis čempionas – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

Palyginamojo vertinimo metu 4 - 6 grupėse nustatoma po 2 geriausias arabų veislės arklių kumelaites, iš nustatytų geriausių - kumelaičių čempionė, rezervinė čempionė.

Apdovanojimai :  čempionė  - 300L, taurė;  rezervinė čempionė – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

Palyginamojo vertinimo metu 7 - 9 grupėse nustatoma po 2 geriausias arabų veislės arklių kumeles, iš nustatytų geriausių - kumelių čempionė, rezervinė čempionė.

Apdovanojimai : čempionas  - 300L, taurė;  rezervinis čempionas – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

Palyginamojo vertinimo metu 10 - 11 grupėse nustatoma po 2 geriausius arabų veislės arklių eržilus, iš nustatytų geriausių - eržilų čempionas, rezervinis čempionas .

Apdovanojimai :  čempionė  - 300L, taurė;  rezervinė čempionė – 200Lt, III vieta – 100L; rozetės.

 

1 lentelė

 

 

Scale of grading

Multiplier

Max points

Judge‘s marks

(teisėjų vertinimas)

 

(vertinimo

(koeficientas)

(maksimum balų)

 

 

Specification

skalė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Grades

Points

(Bendras

 

 

 

(įvertinimai)

(balai)

vertinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type (tipas)

1- 5

6

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movement

1- 5

5

25

 

 

(Judesiai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head, neck

1- 5

3

15

 

 

(galva, kaklas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body, top line

1- 5

3

15

 

 

(kūno linijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legs

1- 5

3

15

 

 

(kojos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

100

 

 

 

(viso suma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROJI INFORMACIJA

 

 • Paraiškos arabų veislės žirgų palyginamajam vertinimui pateikiamos iki 2013 11 12  dienos.
 • Paraiškos siunčiamos adresu:

     Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija,

     Žirgų g. 12, Riešė,

     Vilniaus raj.,

     LT14265;

     Faksas: 8-5-2469091;

     Elektroninis paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 • Vertinimo komisija: Rūta Šveistienė, Edgaras Jeninas, Nemira Stašienė.
 • Už žirgo pristatymą arabų veislės žirgų palyginamajam vertinimui mokama 100Lt.
 • Informacija puslapyje:  www.arabuzirgai.lt
 • Telefonais: 8-687-47699; 8-674-23770.

 

 BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

      1.1.    Organizacinio komiteto teisės

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, vertinimo metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti vertinimų  taisykles.

      1.2.  Reklama

Vertinimų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba arklių inventoriaus. Bet kokia reklama renginio zonoje galima tik organizaciniam komitetui leidus.

     1.3. Arabų veislės žirgų  paruošimopa lyginamajam vertinimui veterinariniai reikalavimai.

Pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą ir kitus respublikos teisės aktus, reglamentuojančius gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, į vertinimus galima vežti tik kliniškai sveikus gyvūnus iš užkrečiamosiomis ligomis neužkrėstų bandų. Arkliai turi turėti tvarkingą pasą, atitinkantį vet. reikalavimus.
Palyginamajam vertinimui arkliai pristatomi laikantis veterinarinių reikalavimų.